HomeOpleidingsaanbod Drieluik Duurzaamheid

Drieluik Duurzaamheid

Energiebesparing, energietransitie, klimaatdoelen; allemaal zaken die invloed hebben op onze gebouwen en inrichting van de leefomgeving, dus ook erfgoed.

Het cursusaanbod over duurzaamheid, energietransitie etc. is veel en divers. Dit drieluik richt zich specifiek op erfgoed. Hoe kan je erfgoed verduurzamen zonder dat waarden in het geding komen? Hoe maak je goede keuzes om windmolens of zonnepanelen in historisch omgevingen in te passen? Welke overwegingen en aandachtspunten zijn daarvan bij belang?

De eerste dag gaat vooral in op de duurzaamheid in in het algemeen en vooral de raakvlakken met erfgoed.
De tweede dag gaat specifiek in op de verduurzaming van erfgoed. Wat maakt monumenten duurzaam en hoe kan je bij monumenten het energieverbruik beperken.
De derde dag wordt vooral ingegaan op opgaves m.b.t. energietransitie en klimaatopgaven in relatie tot historisch landschap, steden en dorpen.

In de beschrijving van elke cursusdag vindt u meer informatie.

Erfgoed en duurzaamheid 10 maart 2020
Erfgoed en energiebesparing 17 maart 2020 
Erfgoed en energietransitie 24 maart 2020

De drie cursusdagen sluiten op elkaar aan maar zijn ook apart te volgen.

Advies is om dag 2 en/of dag 3 in combinatie met dag 1 te volgen als u nog weinig af weet van duurzaamheid  en erfgoed in het algemeen.

Voor wie?

De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten, provincies en organisaties die te maken hebben met het opstellen van visies en beleidsvoorbereiding voor verduurzaming van erfgoed en energietransitie in relatie tot historisch waardevolle landschappen. Ook voor opstellers van ruimtelijk kaders m.b.t. erfgoed en duurzaamheid is deze cursus zinvol. Overige professionals en eigenaren die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom wanneer men een breder beeld wil van thema duurzaamheid.

Kosten

De kosten voor de drieluik bedragen € 850,00 (excl. 21% BTW) per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en excursies.

Docenten

Jon Van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur