HomeOpleidingsaanbod Drieluik vergunningverlening

Drieluik vergunningverlening

De drieluik Vergunningverlening bestaat uit 3 dagen:

 • Vergunningverlening I: totstandkoming van de vergunning
 • Vergunningverlening II: adviseren over kwaliteit
 • Vergunningverlening III: toezicht en handhaving

In de eerste twee cursusdagen ligt de nadruk op de totstandkoming van een ‘goed’ plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de besluitvorming en het opstellen van een degelijke vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. De tweede dag vooral over de kwaliteit van advisering die noodzakelijk is voor een vergunning. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk: te weten de planbegeleiding, toezicht en handhaving.

Na voltooiing van de drie dagen heeft u kennis van het restauratieproces (van (goed) plan tot uitvoering) en kunt u eigenaren goed begeleiden in dit proces. Met de drieluik willen we voldoen aan de kwaliteitscriteria, die aan overheden en (omgevings) diensten gesteld gaan worden t.a.v. goede uitvoering van de Wabo/Omgevingswet.

Wilt u niet de hele drieluik volgen. U kunt de cursusdagen ook los van elkaar volgen.

Voor wie is deze drieluik bedoeld?

De drieluik is bedoeld voor inspecteurs, toezichthouders en handhavers, werkzaam bij gemeente en/of omgevingsdienst. Ook voor opzichters van opdrachtgevers en/of uitvoerders van bouwbedrijven zijn deze dagen interessant. Basiskennis en/of affiniteit met bouwhistorie/kunde is gewenst.

Resultaat: wat bereikt u met deze drieluik?

 • inzicht in het werk van verschillende erfgoedspecialisten, aspecten van vergunningverlening rondom erfgoed;
 • in het planvormingsproces en wat daarvoor nodig is;
 • in uw rol rondom de totstandkoming van een advies over erfgoed;
 • u kunt beter erfgoedbelangen en andere belangen afwegen;
 • u kunt aanvragers efficiënt en effectief informeren over proces en inhoud;
 • u bent in staat verschillende adviezen en eisen in een besluitvoorstel samen te brengen;
 • inzichtelijk en juridisch (houdbare) zorgvuldig vergunningsconcept op te stellen;
 • participeren in het proces van bezwaar en beroep of afwijkingen in uitvoering;
 • knelpunten in het proces tijdig herkennen en daarop te anticiperen;
 • hoe te handelen bij calamiteiten;
 • kennis van de juridische en bestuurlijke mogelijkheden;
 • u weet de weg te vinden naar experts, adviseurs en partijen die u kunnen ondersteunen of nader adviseren over de aanpak en handelswijze tijdens de uitvoering.

Kosten?

De kosten voor de volledige drieluik bedragen € 885,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunches en excursies.

Wanneer en waar?

"Na 3 dagen ben ik volledig op de hoogte wat er speelt in het veld"

Docenten

Jon Van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur