HomeOpleidingsaanbod Drieluik Vergunningverlening Zeeland

Drieluik Vergunningverlening Zeeland

CORONA 
Ook wij nemen vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid. De ErfgoedAcademie heeft daarom besloten om alle fysieke cursussen en bijeenkomsten te annuleren die gepland staan tot en met eind juni. Achter de schermen zijn wij inmiddels druk bezig met het ontwikkelen van online lesmateriaal. Meer hierover kunt u teruglezen op deze pagina.


Deze driedaagse cursus Vergunningverlening is door de Erfgoedacademie samen met Erfgoed Zeeland ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van de gemeenten in Zeeland. De cursus is bedoeld om de keten van vergunning verlenen, toezichthouden en  handhaven te verbeteren en van kwaliteitsimpulsen te voorzien.

Wanneer?

De cursusdagen zijn in Middelburg (op woensdag 13 mei), Goes (op woensdag 20 mei) en in Zierikzee (op donderdag 28 mei).

  • De eerste dag zal worden ingegaan op de rol van gemeenten in het monumentenstelsel en de praktijk van vergunningverlening.
  • De tweede dag zal in het teken staan van kwaliteitsverbetering van het vergunningenproces en het beschikbare instrumentarium.
  • Tijdens de derde dag staan toezicht en handhaving centraal, maar komt ook de behoefte van een monumenteneigenaar aan de orde.

Na voltooiing van de cursus hebben de deelnemers kennis van het vergunningenproces (van goed plan tot en met de uitvoering), heeft men de beschikking over kennisbronnen en is de informatie gedeeld over de invoering van de (nieuwe) Omgevingswet.

Voor wie?

Tijdens deze cursus wordt veel aandacht besteed aan de hele keten van het vergunningenproces en de daarbij noodzakelijke samenwerking binnen een gemeente. Ook het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie komen hierbij aan de orde.

Deze driedaagse cursus is dan ook bedoeld voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners, monumentenspecialisten, toezichthouders, bouwinspecteurs en handhavers.

 Wat is het beoogde resultaat van de cursus?

  • Inzicht in het wettelijk instrumentarium en de achtergronden daarvan;
  • Inzicht in de werkzaamheden van de diverse medewerkers in het vergunningenproces;
  • Het benutten van de mogelijkheden om tot een goed plan te komen;
  • De weg weten te vinden naar de kennis bij experts en adviseurs;
  • Een goede omgang met de eigenaren van monumenten
  • Het stimuleren van goed opdrachtgeverschap;
  • Inzicht in de mogelijkheden van toezicht en handhaving.

U kunt hier de dagprogramma's terugvinden. DAGPROGRAMMA

Door wie?

De cursus is ontwikkeld door Erfgoed Zeeland in samenwerking met de Erfgoedacademie en een aantal medewerkers van Zeeuwse gemeenten. Vanuit de Erfgoedacademie is Jan van de Voorde de verantwoordelijke docent en Jon van Rooijen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) de coördinator. Tijdens de cursusdagen worden zowel Zeeuwse als landelijke experts ingezet. 

Kosten?

De kosten voor het volledige Drieluik bedraagt € 495,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunches en excursies.


Docenten

Jan van de Voorde
Van de Voorde Monumentenadvies Adviseur
Jon van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur