HomeOpleidingsaanbod Erfgoed en duurzaamheid

Erfgoed en duurzaamheid

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt stimuleren en adviseren op dit terrein.

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag; bijvoorbeeld als woonhuis of kantoor. Daarbij zijn aanpassingen nodig, vaak op het gebied van energie en comfort. Op welke wijze doe je dit? Hoe maak je een monument duurzamer zonder de monumentale waarden op de tocht zetten? Hoe verbeter je het energielabel van een monument? Deze interactieve cursus laat zien dat energie steken in duurzaamheid zinvol is, ook bij monumenten.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • principes van verduurzaming;
 • kwantificeren en kwalificeren van energiebesparing en de mogelijkheden;
 • de invloed van gebruikers bij verduurzaming;
 • relatie cultuurhistorische waarden en verduurzaming van erfgoed, wat zijn de (on)mogelijkheden;
 • bouwfysische grondbeginselen;
 • tips om mee te beginnen;
 • voorbeelden uit de adviespraktijk;
 • de praktijk van de eigenaar;
 • communicatie naar eigenaren;
 • globale basiskennis om verduurzamingsmaatregelen van erfgoed te kunnen beoordelen en een gesprek hierover te kunnen voeren.

Voor wie?

De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten en provincies, die te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing. Overige professionals die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Door wie?

Aan deze lessen wordt bijgedragen door onder anderen Tom Temmink, bouwkundige, monumenten expert en adviseur ruimtelijke kwaliteit, Het Oversticht, Nadja Keuter medewerker voorlichting en financiering, Nationaal Restauratiefonds, Jacco Hulst, bouwkundige en monumentenexpert en vastgoedbeheerder, landgoed Twickel.

Wat leert u in deze cursus?

 • Met deze cursus krijgt u inzicht in waar een eigenaar beheerder mee te maken krijgt als hij/zij erfgoed op een verantwoorde manier wil verduurzamen.
 • U kunt meepraten over bouwfysische aspecten, goede oplossingsrichtingen en financieringsmogelijkheden.
 • U kunt met eigenaren en ontwerpers zinvol over verduurzaming van erfgoed in gesprek en hen daar beargumenteerd mee verder helpen.

Wanneer en waar?

21 september online van 10.00 – 11.30 uur of 12.30 - 14.00 uur en 28 september van 10.00 – 11.30 uur. De datum voor de fysieke bijeenkomst ligt nog niet vast.

Kosten

Gratis

Praktisch

Voor onze webinars en online cursussen maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Docenten

Marieke van Zanten
Het Oversticht