HomeOpleidingsaanbod Duurzaamheid III: Erfgoed in de energietransitie

Duurzaamheid III: Erfgoed in de energietransitie

Duurzame energie. Wie wil het niet? Er komen dan ook steeds meer initiatieven voor zon- en windmolenparken. Overheden, maar ook andere organisaties maken plannen voor een energieneutrale toekomst. Technisch kan dat al, maar een technische keuze heeft soms wel consequenties die minder wenselijk zijn.

Hoe ziet ons (historisch) landschap er bijvoorbeeld straks uit: met windmolens, zonneweides en andere schone energie-opwekking in landschappen en op erven. En wat betekent het voor de daken van onze historische steden en dorpen als ze bedekt zijn met zonnepanelen? Kan de keuze over wat waar en hoe ook mede bepaald worden door erfgoed en onze cultuurhistorische kennis?  

In de cursus 'Erfgoed en energietransitie' onderzoeken we denkrichtingen en argumenten die zorgen dat u het gesprek over energietransitie in relatie tot erfgoed met nieuwe kennis en vaardigheden tegemoet kunt treden. U leert wat deze energieopgave betekent voor uw omgevingsgebied, welke lessen wij uit het verleden kunnen leren en hoe u met diverse instrumenten de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap of een beschermd dorpsgezicht kunt inzetten.

Wij gaan uitgebreid in op de vraag wat dat betekent voor uw rol en uw houding in het spel met de vele stakeholders die op dit onderwerp actief zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het heden en verleden.

Voor wie?

Voor iedereen die beleidsmatig betrokken is bij erfgoed en ruimtelijke energieopgaven. Bijvoorbeeld: gemeente- en provincieambtenaren maar ook medewerkers van waterschappen, energie coöperaties, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties en andere geïnteresseerden.

Wat leert u in deze cursus

U ontdekt welke rol erfgoed kan spelen in opgaven rond energietransitie en hoe u met argumenten kunt bijdragen aan een afgewogen besluitvorming zowel over de belangen van het erfgoed als die van de energieopgaven.

Na afloop van deze cursus kunt u

  • aangeven welke effect deze transitie kan hebben op cultuur-historische kwaliteiten van het landschap
  • het gesprek aangaan over de rol die erfgoed kan spelen bij de invulling van de energieopgave in uw omgevingsgebied en welke keuzes u daarbij kunt maken;
  • bent u op de hoogte van het Regionale Energie Strategie proces
  • een aantal praktijkvoorbeelden geven hoe erfgoed is ingezet in de energie transitie
  • relevante collega’s, stakeholders en andere externe betrokken weten te vinden en te overtuigen waarom ook aandacht voor erfgoed nuttig kan zijn voor energieopgaven;
  • beargumenteren dat erfgoed en de kennis daarover een inspiratiebron kunnen zijn voor nieuwe bronnen van energie.

Deze cursus is het derde deel van het Drieluik Duurzaamheid. Deze cursus is ook apart te volgen.

Programma

Webinar 1:Impact van de energietransitie en de in te zetten instrumenten (10.00 – 11.30 uur)

In dit webinar leert u over de impact van de energietransitie op het landschap en welke instrumenten u als beleidsambtenaar heeft om een rol te spelen in deze opgave. Edwin Raap adviseur/onderzoeker landschap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt u mee langs deze onderwerpen. U krijgt een praktijkvoorbeeld van Saskia van Dijk, beleidsmedewerker van de provincie Drenthe, over hoe zij cultuurhistorie hebben ingezet in het project “Cultuurhistorie geeft energie’. Tot slot deelt Bernard Stikford, beleidsambtenaar erfgoed bij de gemeente Westerveld, zijn ervaring over hoe u als beleidsambtenaar de juiste kennis aan tafel kunt krijgen.

Webinar 2: Regionale Energie Strategie (13.30 – 15.00 uur)

Willem van  Wingerden, procesbegeleider ruimte-ateliers Regionale Energietransitie Rivierenland Regio Rivierenland, informeert u over de RES en vertelt over de processen en de praktijk van de Regionale Energie Strategie. Hettie Tychon, beleidsambtenaar van de gemeente Elburg gaat dieper in op hun pilot-RES en de plek die landgoederen daarin nemen ‘energielandgoederen’.

Aansluitend volgt een gesprek met een opdracht om u na te laten denken over uw werkomgeving.

Waar en wanneer?

Donderdag 29 oktober, 10.00 - 15.00 uur. Online via Zoom

Kosten

Deelname is gratis voor iedereen die beleidsmatig betrokken is bij erfgoed en ruimtelijke energieopgaven. 

Praktisch

Voor onze webinars en online cursussen maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Docenten

Marieke van Zanten
Het Oversticht