HomeOpleidingsaanbod Energietransitie & ruimtelijke kwaliteit

Energietransitie & ruimtelijke kwaliteit

Duurzame energie. Wie wil het niet? In heel Nederland schieten de initiatieven voor zonnepaneel- en windmolenparken als paddenstoelen uit de grond. De ene na de andere gemeente komt met plannen voor een energieneutrale toekomst. Technisch is het mogelijk, maar soms heeft een technische keuze praktische consequenties.

Hoe ziet ons landschap er bijvoorbeeld straks uit: vol gezet met windmolens? En onze historische steden: helemaal bedekt met zonnepanelen? Bij de keuze voor duurzame energie staan belangen soms op gespannen voet met elkaar. Kijkt men naar de geschiedenis van eerdere energietransities (van turf naar kolen, van kolen naar gas), dan kan men daaruit veel leren. Lessen die kunnen leiden tot een meer ontspannen houding van deze huidige transitie.

In de cursus ‘energietransitie & ruimtelijke kwaliteit' gaan we op onderzoek uit naar benaderingen en argumenten die zorgen dat u het gesprek over energietransitie en cultureel erfgoed met nieuwe kennis en vaardigheden tegemoet kunt treden. U leert wat deze energieopgave betekent voor uw omgevingsgebied en hoe u met diverse instrumenten de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van een gebouw, een beschermd dorpsgezicht of een landschap kunt inzetten. We gaan uitgebreid in op de vraag wat dat betekent voor uw rol en uw houding in het spel met de vele stakeholders die op dit onderwerp actief zijn.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het heden en verleden.

Leerdoelen:

U krijgt in deze cursus de benodigde 'softskills' voor het creëren van draagvlak en u ontdekt de faciliterende rol die erfgoed kan spelen in deze veranderingsprocessen. Na afloop van deze cursus kunt u:

  • de energieopgave in Nederland schetsen en uitleggen wat dat qua cijfers betekent voor de energiebesparing en –winning in úw omgevingsgebied;
  • de wettelijke kaders toelichten die voor de schaalniveaus gebouw, beschermd gezicht en landschap beschikbaar zijn voor het beschermen van erfgoed (incl. RO-kaders),
  • verschillende rollen herkennen die u kunt aannemen in discussies met alle betrokkenen;
  • aangeven welke cultuur-historische kwaliteiten bij de invulling van de energieopgave in uw omgevingsgebied een rol spelen en welke keuzes u daarbij bereid bent te maken;
  • het belang van erfgoed als positieve drager van de energietransitie verwoorden en hiervoor draagvlak creëren bij uw stakeholders;
  • je relevante collega’s en andere externe betrokken weten te vinden en te overtuigen van jouw positie in dit proces;
  • alternatieven mogelijkheden van energiebesparing en –energiewinning aangeven die beter passend zijn bij een gebouw, beschermd gezicht of een landschap.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Professionals waarbij ruimtelijke opgaven, duurzame energie en energietransitie een rol spelen. Bijvoorbeeld: gemeente- en provincieambtenaren (medewerkers cultuurhistorie, -monumenten, -erfgoed, -ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, stadsbouwmeester), duurzaamheidsspecialisten van energiebedrijven, leden van welstandscommissies, medewerkers van waterschappen, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties, oudheidkamers, bouwend Nederland en andere geïnteresseerden.

Waar en wanneer?

3 oktober 2018 te Amersfoort

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 225,00 per persoon.  Dit is inclusief koffie/thee en lunch.

Participeren kan je leren
Lees hier  de visie van Tjeerd Vrij voer de kracht van erfgoed bij maatschappelijke uitdagingen zoals leegstand op het platteland, energietransitie, waterveiligheid en klimaatverandering. 

"Luisteren naar elkaar en samen verder komen. Daar gaat het om."

Docenten

Els Romeijn
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Marlijn Baarveld
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed adviseur erfgoed en ruimte