HomeOpleidingsaanbod Erfgoed: bouwsteen voor opgaven in de leefomgeving

Erfgoed: bouwsteen voor opgaven in de leefomgeving

Deze cursus bestaat uit vier interactieve online bijeenkomsten op 6, 13, 20 april en 18 mei.


Als erfgoedprofessional heeft u een schatkist aan middelen om een goede bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven en processen. Erfgoed biedt een belangrijke bouwsteen om deze te verrijken en te verbeteren. Denk hierbij aan de invoering van de Omgevingswet, klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgave en gezondheid. Maar hoe zet u die middelen effectief en inspirerend in?

Cultureel erfgoed en bodem worden nog te veel en te vaak sectoraal benaderd. De aandacht is daarbij vaak gericht op behoud en bescherming van losse objecten, waardoor erfgoed nogal eens als een belemmering voor de noodzakelijke transitie wordt gezien. Als erfgoedprofessional wordt u daardoor vaak te laat betrokken en/of heeft u niet altijd voldoende zicht op kansen en op een handelingsperspectief vanuit een verbrede erfgoed- of bodemvisie. Juist de integrale werkwijze van de omgevingswet biedt perspectief om erfgoed daarin goed te positioneren. Grote kansen liggen in de verbinding van erfgoed aan het natuurlijke systeem van bodem, water en groen/natuur. In deze cursus gaat u aan de slag met het verkennen en toepassen van deze aanpak, met inzichten en voorbeelden op gebied van proces, inhoud en tools. Het resultaat is dat u de strategische betekenis van erfgoed letterlijk en figuurlijk beter op de kaart kunt zetten.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • U kent de rol die erfgoed kan spelen in de noodzakelijke transitievraagstukken en de urgentie hiervan
 • U begrijpt de systeemmethode (Alliantiebenadering) en kent de instrumenten waar deze gebruik van maakt
 • U kunt de Alliantiebenadering en de instrumenten combineren en relateren aan de praktijk van de leefomgeving
 • U kunt het geleerde in de cursus toepassen in klimaatadaptatie en Omgevingsvisies,
 • U kunt cultuurhistorie en bodem succesvol positioneren en implementeren in uw organisatie en in planprocessen.

Wat leert u in deze cursus?

Deze cursus geeft u als erfgoedprofessional binnen de leefomgeving handvatten om inhoud en uitvoering  te geven aan effectievere planprocessen en samenwerkingen in de leefomgeving. U leert methoden en hulpmiddelen te begrijpen en toe te passen en u krijgt perspectief op een effectievere en inspirerende werkinvulling. Het resultaat van de cursus is een persoonlijk positioneringsplan, dat in de vierde bijeenkomst wordt besproken en geoptimaliseerd.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor professionals erfgoed, archeologie, bodem en ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten en provincies, omgevingsdiensten en projectleiders Omgevingsvisies.

Programma


ERFGOED EN DE AMBITIE VAN JE ORGANISATIE
(dinsdag 6 april van 14.00 – 15.30 uur)

 • 13.45 uur inloop
 • Welkom en introductie op programma en sprekers
 • De Alliantiebenadering
 • De drie planniveaus
 • De Zipper als ambitieladder voor organisaties
 • Afsluiting en huiswerk

ERFGOED IN STRATEGISCHE PLANPROCESSEN 
(dinsdag 13 april van 14.00 - 15.30 uur)

 • inloop 13.45 uur
 • Welkom, toelichting programma en sprekers
 • Terugblik en reflectie huiswerk bijeenkomst 6 april
 • Planfasen en vragen
 • Beslismomenten
 • Het Regiebord als instrument in ruimtelijke systeemprocessen
 • Afsluiting met huiswerk

BRONNEN EN GENESE
(dinsdag 20 april van 14.00 – 15.30 uur)

 • Inloop 13.45 uur
 • Welkom en toelichting programma en sprekers
 • Terugblik en reflectie bijeenkomst 13 april
 • Hulpmiddelen en bronnen erfgoed en natuurlijk systeem
 • Genese stad en wijk (voorbeeld Nijmegen met virtuele excursie)
 • Analyse met behulp van de begrippen hechting en onthechting
 • Koppelen aan de eigen praktijk en leerdoelen
 • Afsluiting met huiswerk: het positioneringsplan

TERUGKOMBIJEENKOMST POSITIONERING
(dinsdag18 mei van 14.00 – 16.30 uur)

 • Presentatie positioneringsplannen 
 • Positioneringsplannen bespreken en optimaliseren
 • Reflectie
 • Next steps

Wanneer

Deze cursus is online en bestaat uit vier interactieve bijeenkomsten*, waarvan drie op dinsdag 6, 13 en 20 april van 14.00 - 15.30 uur en een terugkombijeenkomst Positionering op 18 mei van 14.00 - 16.30 uur. Daarnaast vraagt deze cursus eigen tijd tussen de bijeenkomsten in om het huiswerk te maken.

*Bent u verhinderd op een van de tijdstippen? Dan kunt u zich alsnog inschrijven. Wij bieden u de mogelijkheid de bijeenkomst terug te kijken. 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 375,00 (excl. 21% btw) per persoon. Maximaal aantal deelnemers is 25.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Experts:

Ir. Vincent Grond, landschapsarchitect, GrondRR
Alette van den Hazelkamp, onderzoeker/adviseur Erfgoed en Water, RCE
Ing. Gilbert Maas, GeoInspiratie / onderzoeker geomorfologie & landschap, Wageningen University

Docenten

Yvonne Ploum
ErfgoedAcademie Directeur