HomeOpleidingsaanbod Erfgoed: bouwsteen voor opgaven in de leefomgeving

Erfgoed: bouwsteen voor opgaven in de leefomgeving

Deze cursus bestaat uit vier interactieve online bijeenkomsten op 6, 13, 20 april en 18 mei.


Als erfgoedprofessional heeft u een schatkist aan middelen om een goede bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven en processen. Erfgoed biedt een belangrijke bouwsteen om deze te verrijken en te verbeteren. Denk hierbij aan de invoering van de Omgevingswet, klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgave en gezondheid. Maar hoe zet u die middelen effectief en inspirerend in?

Cultureel erfgoed en bodem worden nog te veel en te vaak sectoraal benaderd. De aandacht is daarbij vaak gericht op behoud en bescherming van losse objecten, waardoor erfgoed nogal eens als een belemmering voor de noodzakelijke transitie wordt gezien. Als erfgoedprofessional wordt u daardoor vaak te laat betrokken en/of heeft u niet altijd voldoende zicht op kansen en op een handelingsperspectief vanuit een verbrede erfgoed- of bodemvisie. Juist de integrale werkwijze van de omgevingswet biedt perspectief om erfgoed daarin goed te positioneren. Grote kansen liggen in de verbinding van erfgoed aan het natuurlijke systeem van bodem, water en groen/natuur. In deze cursus gaat u aan de slag met het verkennen en toepassen van deze aanpak, met inzichten en voorbeelden op gebied van proces, inhoud en tools. Het resultaat is dat u de strategische betekenis van erfgoed letterlijk en figuurlijk beter op de kaart kunt zetten.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • U kent de rol die erfgoed kan spelen in de noodzakelijke transitievraagstukken en de urgentie hiervan
 • U begrijpt de systeemmethode (Alliantiebenadering) en kent de instrumenten waar deze gebruik van maakt
 • U kunt de Alliantiebenadering en de instrumenten combineren en relateren aan de praktijk van de leefomgeving
 • U kunt het geleerde in de cursus toepassen in klimaatadaptatie en Omgevingsvisies,
 • U kunt cultuurhistorie en bodem succesvol positioneren en implementeren in uw organisatie en in planprocessen.

Wat leert u in deze cursus?

Deze cursus geeft u als erfgoedprofessional binnen de leefomgeving handvatten om inhoud en uitvoering  te geven aan effectievere planprocessen en samenwerkingen in de leefomgeving. U leert methoden en hulpmiddelen te begrijpen en toe te passen en u krijgt perspectief op een effectievere en inspirerende werkinvulling. Het resultaat van de cursus is een persoonlijk positioneringsplan, dat in de vierde bijeenkomst wordt besproken en geoptimaliseerd.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor professionals erfgoed, archeologie, bodem en ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten en provincies, omgevingsdiensten en projectleiders Omgevingsvisies.

Programma


KENNIS ALS BASIS
(dinsdag 6 april van 14.00 – 15.30 uur)

 • 13.45 uur inloop
 • Welkom en introductie op programma en sprekers
 • Doel en urgentie
 • De vier impulsen als leidraad
 • De methodische basis en de rol van erfgoed
 • Begrippen en hulpmiddelen
 • Afsluiting en huiswerk

GEBIEDSGENESE ALS HULPMIDDEL
(dinsdag 13 april van14.00 - 15.30 uur)

 • inloop 13.45 uur
 • Welkom, toelichting programma en sprekers
 • Terugblik bijeenkomst 6 april
 • De gebiedsgenese in de praktijk a.d.h.v. de casus Nijmegen
 • De begrippen Hechting, Aanhechting, Onthechting
 • Toepassingen stads- en wijkgenese
 • Vinden en gebruiken van bronnen voor de gebiedsgenese
 • De andere hulpmiddelen
 • Afsluiting met huiswerk

POSITIONERING IN PROCES EN ORGANISATIE
(dinsdag 20 april van 14.00 – 15.30 uur)

 • Inloop 13.45 uur
 • Welkom en toelichting programma en sprekers
 • Terugblik bijeenkomst 13 april
 • De Zipper als ambitieladder voor organisaties
 • Het Regiebord als instrument in ruimtelijke systeemprocessen
 • Positionering Erfgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Huiswerk 
 • Afsluiting met huiswerk: het positioneringsplan

TERUGKOMBIJEENKOMST POSITIONERING
(dinsdag18 mei van 14.00 – 16.30 uur)

 • Eigen leerdoelen
 • Positioneringsplannen bespreken en optimaliseren
 • Koppeling theorie aan praktijk: virtuele excursie door Nijmegen
 • Next steps

Wanneer

Deze cursus is online en bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten op dinsdag 6, 13 en 20 april van 14.00 - 15.30 uur en een terugkombijeenkomst Positionering op 18 mei van 14.00 - 16.30 uur. Daarnaast vraagt deze cursus eigen tijd tussen de bijeenkomsten in om het huiswerk te maken.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 375,00 (excl. 21% btw) per persoon. Maximaal aantal deelnemers is 25.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Experts:

Ir. Vincent Grond, landschapsarchitect, GrondRR
Alette van den Hazelkamp, onderzoeker/adviseur Erfgoed en Water, RCE
Ing. Gilbert Maas, GeoInspiratie / onderzoeker geomorfologie & landschap, Wageningen University
Ton Verhoeven, gemeente Nijmegen
Crystal Ririasse, programmamanager circulair bouwen, RVB

Docenten

Yvonne Ploum
ErfgoedAcademie Directeur