HomeOpleidingsaanbod Erfgoed Deal IV: Verduurzaming als kans bij nieuwe opgave? Grote stappen maken met elkaar

Erfgoed Deal IV: Verduurzaming als kans bij nieuwe opgave? Grote stappen maken met elkaar

Samen met het programmabureau Erfgoed Deal organiseren wij, onder de titel ‘De betekenis van erfgoed in een veranderend Nederland’, vier webinars. In deze webinars staan de transitiethema’s centraal: klimaat, duurzaamheid en verstedelijking & krimp. Het vierde webinar op 15 april staat in het teken van: 

Verduurzaming als kans bij een nieuwe opgave

Nederland staat voor ingrijpende transities op gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en stedelijke groei en krimp. Om ons land leefbaar te houden voor volgende generaties is het daarbij tegelijk van belang dat we vanuit de kracht van het erfgoed de omgeving goed blijven vormgeven.  Met dit webinar gaan we dieper in op het thema duurzaamheid: duurzame landschappen, gebieden & gebouwen en hoe koppelen we duurzaam een andere opgaven, zoals herbestemming en ontwerp. Is het te doen, worden we gemotiveerd? Waar vinden we inspiratie?

We gaan in dit webinar met interessante gastsprekers in op deze vragen. Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en gesprek met de sprekers.

Programma:

Introductie op het onderwerp door Dirk Sijmons, tuin- en landschapsarchitect.

Frank Buchner (programmaleider erfgoed en duurzaamheid RCE) geeft een inleiding op het onderwerp, de klimaatafspraken en mogelijkheden voor monumenten.

Floris Alkemade
(Rijksbouwmeester) gaat in op het belang van de verduurzamingsopgave en het ontwerpproces. Hoe zet je het verleden in voor de opgaven van de toekomst en maak je de koppeling met andere ruimtelijke opgaven?

Arno Boon (directeur BOEi, partner FIM) deelt zijn ervaring met innovatie en verduurzaming als onderdeel van het herbestemmingstraject van beeldbepalende gebouwen.

Vera Geelen (projectleider veenlandschappen en klimaat, directie Kennis en Expertise, Staatsbosbeheer) deelt haar kennis en ervaring aan de hand van de casus Wetlands: actief bodemdaling tegengaan waarmee tevens een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. In dit project is historisch onderzoek ingezet voor een goed landschappelijk kader van de bodemdaling.

Reflectie door Dirk Sijmons, tuin- en landschapsarchitect.

Voor wie?

Relevant voor ontwerpers en beleidsmakers op de drie hoofdthema’s: klimaat, duurzaamheid en verstedelijking & krimp en de (toekomstige) ruimtelijke ordening professional, specialist of adviseur. Ook is het interessant voor werknemers uit andere sectoren die raakvlakken hebben met de recente vraagstukken rondom klimaat. Daarnaast natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden. We zijn benieuwd naar uw perspectief en inbreng.

Aanmelden

Dit webinar vindt plaats op 15 april van 15.30 – 17.30 uur. Aanmelden kan via onderstaande inschrijfbutton. 

Onder de titel ‘De betekenis van erfgoed in een veranderend Nederland’ organiseert programmabureau Erfgoed Deal een reeks van vier webinars. De vorige webinars kunt u terugkijken op de website van Erfgoed Deal.

Praktisch

Voor onze webinars maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd hoe via dit platform deel te nemen.


Foto: Tineke Dijkstra

Vera Geelen