HomeOpleidingsaanbod Erfgoed, een kennismaking (2 dagen)

Erfgoed, een kennismaking (2 dagen)

Tweedaagse cursus voor startende medewerkers die te maken krijgen met erfgoed, werkzaam zijn bij gemeente, provincie of andere (erfgoed)organisatie.

Erfgoed is het DNA van onze samenleving: wat we uit het verleden hebben overgeërfd, waaraan we waarde hechten en betekenis geven en wat we willen doorgeven aan de volgende generaties. Erfgoed is dus ook heel breed: het gaat over monumenten, archeologie, cultuurlandschap, roerend erfgoed, immaterieel erfgoed, digitaal erfgoed en over veel meer. Voor een startende erfgoedprofessional is het niet eenvoudig om direct een goed overzicht te krijgen. In deze tweedaagse cursus maken we u wegwijs in deze zo boeiende sector.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

Dag 1:

 • wat is erfgoed: grondbeginselen en uitgangspunten;
 • de ontwikkeling van monumentenzorg naar erfgoedbeleid (over verleden, heden en toekomst;
 • het huidige erfgoedveld in hoofdlijnen (nationaal, internationaal);
 • wet- en regelgeving 'in het kort';
 • belangrijke ‘spelers’ in dit veld en hun betekenis voor u;
 • roerend erfgoed, collecties en kunst in de openbare ruimte;
 • digitaal erfgoed;

Dag 2:

 • overzicht van het huidige instrumentarium;
 • praktijkvoorbeeld Amersfoort; de gemeente en de eigenaar aan het woord;
 • immaterieel erfgoed: wat is het en wat kunt u ermee?
 • FARO: participeren in erfgoed: met en voor wie doen we het?

Voor wie?

Deze tweedaagse cursus is bestemd voor startende medewerkers, werkzaam bij gemeente, provincie of andere (erfgoed)organisatie, die te maken krijgen met erfgoed. Daarnaast is deze dag ook interessant voor eenieder, die op andere wijze belangstelling heeft voor erfgoed en daar meer over wil weten.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • kennis van het erfgoedveld op hoofdlijnen;
 • kennis over regelgeving;
 • inzicht in het werk van verschillende ‘erfgoedspecialisten’;
 • inzicht in de diversiteit van het veld;
 • kennis over wie u kan ondersteunen in uw dagelijks werk;
 • en uitbreiding van uw netwerk.

Wanneer en waar?

Dag 1: dinsdag 1 september 2020 in de Observant te Amersfoort
Dag 2: donderdag 10 september 2020 in Sint-Joriskerk te Amersfoort

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse cursus bedragen € 495,00 (excl. 21% btw) per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en excursie.

"Maakt waar waarvoor het bedoeld is: een goede kennismaking"

Docenten

Jon van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur