HomeOpleidingsaanbod Erfgoed, een kennismaking

Erfgoed, een kennismaking

De cursus wordt in het voorjaar van 2021 georganiseerd, maar de data zijn nog niet vastgesteld.


Deze cursus is een combinatie van 3 webinars en een praktijkbijeenkomst op locatie in Amersfoort en is voor startende medewerkers die te maken krijgen met erfgoed, werkzaam zijn bij gemeente, provincie of andere (erfgoed)organisatie.

Erfgoed is het DNA van onze samenleving: wat we uit het verleden hebben overgeërfd, waaraan we waarde hechten en betekenis geven en wat we willen doorgeven aan de volgende generaties. Erfgoed is dus ook heel breed: het gaat over monumenten, archeologie, cultuurlandschap, roerend erfgoed, immaterieel erfgoed, digitaal erfgoed en over veel meer. Voor een startende erfgoedprofessional is het niet eenvoudig om direct een goed overzicht te krijgen. Tijdens deze cursus maken we u wegwijs in deze zo boeiende sector.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

 • wat is erfgoed: grondbeginselen en uitgangspunten;
 • de ontwikkeling van monumentenzorg naar erfgoedbeleid (over verleden, heden en toekomst;
 • het huidige erfgoedveld in hoofdlijnen (nationaal, internationaal);
 • wet- en regelgeving 'in het kort';
 • belangrijke ‘spelers’ in dit veld en hun betekenis voor u;
 • roerend erfgoed, collecties en kunst in de openbare ruimte;
 • digitaal erfgoed;
 • overzicht van het huidige instrumentarium;
 • praktijkvoorbeeld Amersfoort; de gemeente en de eigenaar aan het woord;
 • immaterieel erfgoed: wat is het en wat kunt u ermee?
 • FARO: participeren in erfgoed: met en voor wie doen we het?

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor startende medewerkers, werkzaam bij gemeente, provincie of andere (erfgoed)organisatie, die te maken krijgen met erfgoed. Daarnaast is deze cursus ook interessant voor eenieder, die op andere wijze belangstelling heeft voor erfgoed en daar meer over wil weten.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • kennis van het erfgoedveld op hoofdlijnen;
 • kennis over regelgeving;
 • inzicht in het werk van verschillende ‘erfgoedspecialisten’;
 • inzicht in de diversiteit van het veld;
 • kennis over wie u kan ondersteunen in uw dagelijks werk;
 • en uitbreiding van uw netwerk.

Wanneer?

De cursus wordt in het voorjaar van 2021 georganiseerd, maar de data zijn nog niet bekend.
U kunt wel alvast uw interesse kenbaar maken. Vul dan hier het formulier in. Of schrijf u hier rechts in voor de nieuwsbrief, dan houden wij u van ons hele programma op de hoogte. 

Programma

Drie webinars met verschillende onderwerpen:

Webinar 1: 
·‘Wat is erfgoed’ – een verkenning over het begrip erfgoed
· Van monumentenzorg naar erfgoedbeleid (over het verleden, het heden en de toekomst) 

Webinar 2
· Instandhouden van erfgoed: hoe doen we dit? Over de instrumenten, de rol van kenniscentrum RCE en meer

Webinar 3
· Een kennismaking met digitaal erfgoed
· Een kennismaking met immaterieel erfgoed
· Een kennismaking met materiële instandhouding

Praktijkbijeenkomst:  te Amersfoort (09.00-12.30 uur of van 13.30 - 17.00 uur).

Praktisch

Voor onze webinars en online cursussen maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.