HomeOpleidingsaanbod Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk

Deze cursus is een combinatie van online en offline en start met een praktijkdeel ‘op locatie’. Voor deze cursus is nog geen definitieve datum vastgesteld. Heeft u interesse om deze cursus te volgen, dan kunt u zich registreren op een wachtlijst, Bij voldoende belangstelling zullen we een datum vaststellen en u hierover informeren. Vul hier uw gegevens in op de wachtlijst.


Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt adviseren én stimuleren op dit terrein.

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag; bijvoorbeeld als woonhuis of kantoor. Daarbij zijn aanpassingen nodig, vaak op het gebied van energie en comfort. Op welke wijze doe je dit? Hoe maak je een monument duurzamer zonder de monumentale waarden op de tocht zetten? Hoe verbeter je het energielabel van een monument? Deze interactieve cursus laat zien dat energie steken in duurzaamheid zinvol is, ook bij monumenten.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • principes van verduurzaming; Heeft u globale basiskennis om verduurzamingsmaatregelen van erfgoed te kunnen beoordelen en een gesprek hierover te kunnen voeren.
 • bouwtechnische en bouwfysische grondbeginselen: u krijgt (basis)kennis over deze beginselen.
 • relatie cultuurhistorische waarden en verduurzaming van erfgoed, wat zijn de (on)mogelijkheden: u kunt de technische aspecten van verduurzamen in verband brengen met de monumentale waarde van een monument.
 • Heeft u inzicht in bouwkundige vraagstukken die bij het verduurzamen van monumenten in de praktijk van belang zijn.
 • de praktijk van eigenaar en aannemer: u weet waar eigenaren en aannemers in de praktijk tegenaan lopen en welke oplossingen er mogelijk zijn. En u adviseert eigenaren hierover.
 • Voorbeelden uit de praktijk: u weet dat verduurzamen van monumenten maatwerk is en dat kennis en creativiteit nodig is om tot een goed resultaat te komen.
 • Financiering van duurzame investeringen: u weet welke mogelijkheden er zijn. 
 • Zelf aan de slag: u past de theorie toe op uw eigen situatie

Wat bereikt u met deze cursus?

 • Met deze cursus krijgt u inzicht in hoe erfgoed op een verantwoorde manier verduurzaamd kan worden en hoe u erfgoedaspecten hiervoor kunt inzetten.
 • U kunt met eigenaren en ontwerpers zinvol over verduurzaming van erfgoed in gesprek en hen daar beargumenteerd over adviseren.
 • Workshop waarderingskader – energie waardentabel voor een monument.

Voor wie?

 • Ambtenaren werkzaam bij gemeenten en provincies en organisaties die als waardenstellers, beleidsmakers, vergunningverleners of handhaving te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing en basiskennis willen krijgen van het thema.
 • Ambtenaren die zich met verduurzamen bezig houden en meer willen weten wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van gebouwd erfgoed (bijvoorbeeld medewerkers van energieloketten of energiecoaches)
 • Opstellers van ruimtelijke kaders met betrekking tot erfgoed en duurzaamheid.
 • N.B.: De cursus is een basiscursus en niet bedoeld voor gevorderde bouwtechnische of bouwfysische adviseurs of aannemers.

Als u beleidsambtenaar Erfgoed bent, raden wij u aan uw collega Verduurzamen mee te nemen.

Indien u twijfelt of de cursus geschikt voor u is, kunt u contact opnemen met de ErfgoedAcademie: info@erfgoedacademie.nl

Deelnemers

De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 425,00 (ex. 21% btw). Dit is inclusief koffie, thee en lunch op de fysieke locatie

Tijdsinvestering

Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 8-12 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie, het uitvoeren van een voorbereidende opdracht en met name voor het werken aan uw ‘eigen’ casus.

Docent en experts:

 • Marieke van Zanten, docent ErfgoedAcademie, architectuurhistoricus Het Oversticht
 • Tom Temmink, Het Oversticht
 • Jacco Hulst, Twickel
 • Ina Roeterdink Nationaal Restauratiefonds

Cursussen over hetzelfde onderwerp:

Wilt u meer weten over erfgoed & duurzaamheid, bekijk dan ook onze andere twee cursussen:

Tot slot!

In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt. 

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

"Ik kan nu veel beter met eigenaren in gesprek en ik kan mijn adviezen veel beter motiveren"

Docenten

Marieke van Zanten
Het Oversticht