HomeOpleidingsaanbod Verduurzaming van erfgoed

Verduurzaming van erfgoed

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt stimuleren en adviseren op dit terrein.

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag. Bijvoorbeeld als woonhuis of kantoor. Daarbij zijn aanpassingen nodig, vaak op het gebied van energie en comfort. Op welke wijze doe je dit? Hoe maak je een monument duurzamer zonder de monumentale waarden op de tocht zetten? Hoe verbeter je het energielabel van een monument? Deze themacursus laat zien dat energie steken in duurzaamheid kan, ook bij monumenten.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • principes m.b.t. verduurzaming;
 • kwantificeren en kwalificeren van energiebesparing en de mogelijkheden;
 • de invloed van gebruikers m.b.t. verduurzaming;
 • relatie cultuurhistorische waarden en verduurzaming van erfgoed, wat zijn de (on)mogelijkheden;
 • bouwfysische begrippen, duurzame materialen en technieken;
 • tips om mee te beginnen;
 • voorbeelden uit de gemeentelijke adviespraktijk;
 • de praktijk van de eigenaar;
 • communicatie richting eigenaren;
 • globale basiskennis om verduurzamingsmaatregelen van erfgoed te kunnen beoordelen.

Voor wie?

De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten en provincies, die te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing. Overige professionals die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wat leert u in deze cursus?

 • Met deze cursus heeft u inzicht hoe erfgoed op een verantwoorde manier duurzaam kan worden gemaakt en hoe ook erfgoedaspecten daarvoor kunnen worden ingezet.
 • U kunt met eigenaren en ontwerpers zinvol over verduurzaming van erfgoed in gesprek en hen daar beargumenteerd over adviseren.
 • Waarderingskader – energie waardentabel voor een monument (workshop).

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus:

 • Erfgoed en Duurzaamheid
 • Herbestemmen van erfgoed
 • Drieluik vergunningverlening m.b.t. Erfgoed
 • Behoud je kerkgebouw

Wanneer en waar?

17 maart 2020. Locatie n.t.b. 

Kosten

De kosten voor deze cursusdag bedragen € 295,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch, een excursie.