HomeOpleidingsaanbod Duurzaamheid III: Erfgoed en energietransitie - TRY-OUT

Duurzaamheid III: Erfgoed en energietransitie - TRY-OUT

CORONA 
Ook wij nemen vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid. De ErfgoedAcademie heeft daarom besloten om alle fysieke cursussen en bijeenkomsten te annuleren die gepland staan tot en met eind juni. Achter de schermen zijn wij inmiddels druk bezig met het ontwikkelen van online lesmateriaal. Meer hierover kunt u teruglezen op deze pagina.


Duurzame energie. Wie wil het niet? Er komen dan ook steeds meer initiatieven voor zon- en windmolenparken. Overheden, maar ook andere organisaties maken plannen voor een energieneutrale toekomst. Technisch kan dat al, maar een technische keuze heeft soms wel consequenties die minder wenselijk zijn. Hoe ziet ons (historisch) landschap er bijvoorbeeld straks uit: met windmolens, zonneweides en andere schone energie-opwekking. En wat betekent het voor de daken van onze historische steden en dorpen als ze bedekt zijn met zonnepanelen? 

In de cursus 'Erfgoed en energietransitie' onderzoeken we denkrichtingen en argumenten die zorgen dat u het gesprek over energietransitie in relatie tot erfgoed met nieuwe kennis en vaardigheden tegemoet kunt treden. U leert wat deze energieopgave betekent voor uw omgevingsgebied, welke lessen wij uit het verleden kunnen leren en hoe u met diverse instrumenten de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap of een beschermd dorpsgezicht kunt inzetten. Wij gaan uitgebreid in op de vraag wat dat betekent voor uw rol en uw houding in het spel met de vele stakeholders die op dit onderwerp actief zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het heden en verleden. 

Omdat de vragen rondom dit onderwerp veel en divers zijn en de oplossingsrichtingen vaak nog experimenteel, bieden wij deze cursus aan als try-out en kunt u gratis deelnemen.

WACHTLIJST
De animo voor deze dag was enorm, de dagen zitten vol. U kunt wel aanmelden voor de wachtlijst, als er een plek vrijkomt, nemen we contact met u op: meld hier aan voor de WACHTLIJST

Voor wie?

Voor iedereen die (professioneel) betrokken is bij ruimtelijke energieopgaven in relatie tot erfgoed. Bijvoorbeeld: gemeente- en provincieambtenaren maar ook medewerkers van waterschappen, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties en andere geïnteresseerden.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers. 

Wat leert u in deze cursus

U ontdekt welke rol erfgoed kan spelen in opgaven rond energietransitie en hoe u met argumenten kunt bijdragen aan een afgewogen besluitvorming zowel over de belangen van het erfgoed als die van de energieopgaven.

Na afloop van deze cursus kunt u

  • aangeven welke cultuur-historische kwaliteiten bij de invulling van de energieopgave in uw omgevingsgebied een rol spelen en welke keuzes u daarbij kunt maken;
  • aangeven wat de (wettelijke) kaders zijn die u vanuit het erfgoed in acht moet nemen;
  • relevante collega’s, stakeholders en andere externe betrokken weten te vinden en te overtuigen waarom ook aandacht voor erfgoed nuttig  kan zijn voor energieopgaven;
  • zinvol meedenken over alternatieven van energiebesparing en –energiewinning die beter passen bij een monument, beschermd gezicht of historisch landschap;
  • beargumenteren dat erfgoed en de kennis daarover een inspiratiebron kunnen zijn voor nieuwe bronnen van energie .

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus

De cursus maakt deel uit van het Drieluik Duurzaamheid. Deze cursus is ook apart te volgen.

Waar en wanneer?

24 maart 2020. Locatie Culemborg

Kosten

Deze cursus wordt aangeboden als try-out. Deelname is gratis, maar bij niet tijdig afmelden (10 dagen voorafgaande de cursus), wordt een no-show fee van €150 per dag in rekening gebracht.

Docenten

Marieke van Zanten
Het Oversticht