HomeOpleidingsaanbod Erfgoed en energietransitie

Erfgoed en energietransitie

Duurzame energie. Wie wil het niet? Er komen steeds meer initiatieven voor zon- en windmolenparken Overheden, maar ook ander organisatie maken plannen voor een energie neutrale toekomst. Technisch is het mogelijk, maar soms heeft een technische keuze praktische consequenties.

Hoe ziet ons (historisch) landschap er bijvoorbeeld straks uit: met windmolens, zonneweide en andere schone energie-opwekking. En onze historische steden en dorpen: bedekt met zonnepanelen? Bij de keuze voor duurzame energie staan belangen soms op gespannen voet met elkaar. Kijkt men naar de geschiedenis van eerdere energietransities (van turf naar kolen, van kolen naar olie en gas), dan kan men daaruit veel leren. Lessen die kunnen leiden tot een meer ontspannen houding van de huidige transitieopgave

In de cursus ‘energietransitie & ruimtelijke kwaliteit' gaan we op onderzoek uit naar denkrichtingen en argumenten die zorgen dat u het gesprek over energietransitie en cultureel erfgoed met nieuwe kennis en vaardigheden tegemoet kunt treden. U leert wat deze energieopgave betekent voor uw omgevingsgebied en hoe u met diverse instrumenten de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap of een beschermd dorpsgezicht kunt inzetten. We gaan uitgebreid in op de vraag wat dat betekent voor uw rol en uw houding in het spel met de vele stakeholders die op dit onderwerp actief zijn.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het heden en verleden.

Voor wie?

Voor iedereen die (professioneel) betrokken is bij ruimtelijke energieopgaven in relatie tot erfgoed. Bijvoorbeeld: gemeente- en provincieambtenaren maar ook medewerkers van waterschappen, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties en andere geïnteresseerden.

Wat leert u in deze cursus

U ontdekt welke rol erfgoed kan spelen in opgaven m.b.t. energietransitie en hoe met argumenten kan bijdragen aan een afgewogen besluitvorming zowel t.a.v. de belangen van het erfgoed als die van de energieopgaven  

Na afloop van deze cursus kunt u

  • aangeven welke cultuur-historische kwaliteiten bij de invulling van de energieopgave in uw omgevingsgebied een rol spelen en welke keuzes u daarbij  kunt maken;
  • aangeven wat de (wettelijke) kaders zijn die vanuit het erfgoed in acht moeten worden genomen;
  • je relevante collega’s, stakeholders en andere externe betrokken weten te vinden en te overtuigen waarom ook aandacht voor erfgoed nuttig  kan zijn voor energieopgaven;
  • zinvol meedenken over alternatieven van energiebesparing en –energiewinning die beter passen bij een monument, beschermd gezicht of historisch landschap;
  • beargumenteren dat erfgoed en de kennis daarover een inspiratiebron kunnen zijn voor nieuwe bronnen van energie .

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus

Waar en wanneer?

24 maart 2020. Locatie n.t.b. 

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch.