HomeOpleidingsaanbod Erfgoed en financiën

Erfgoed en financiën

Financiering is een onmisbaar aspect bij het instandhouden van erfgoed. Het vraagt om gedegen kennis van de mogelijkheden, zeker wanneer er ook nog sprake is van herbestemmen en verduurzamen.  In deze cursus zetten we de financiële mogelijkheden voor u op een rij, zodat u uw klant (vaak de eigenaar) nog beter kunt adviseren.

U krijgt antwoord op vragen als: Zijn er subsidiemogelijkheden en/of financieringsmogelijkheden? Kunnen er meerdere regelingen ‘gestapeld’ worden? Wat houdt de nieuwe woonhuissubsidieregeling voor rijksmonumenten in,  Hoe zit het met de exploitatie van het monument? Welke andere ‘financierings’ mogelijkheden zijn er? Hoe moet de financiering van het restant geregeld worden? In één dag praten deskundigen uit de praktijk u bij.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • subsidieregelingen overheden;
 • financieringsmogelijkheden;
 • andere financieringsbronnen (nationaal, internationaal);
 • nieuwe vormen van financiering (zoals crowdfunding);
 • voorbeelden uit de praktijk;
 • vastgoedrekenen en monumenten;
 • Learning by doing: gezamenlijk rekenen aan praktijkcases.

Voor wie?

Voor iedereen die (financieel) advies aan eigenaren van monumenten geeft.

Wat bereikt u met deze cursus:

 • kennis van subsidiemogelijkheden;
 • kennis van financieringsmogelijkheden;
 • inzicht in rekenen met monumenten;
 • uitbreiding van uw netwerk.

U leert welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn voor monumenten. U krijgt een inleiding in het vastgoedrekenen. Welke factoren zijn bepalend voor het bepalen van de financiele waarde van een monument? Tevens wordt ingegaan op specifieke aspecten van monumenten en de keuze voor een laagrentende lening versus de subsidie voor woonhuizen.

Tijdens de dag is uitgebreid tijd om enkele casussen te maken en te bespreken. We zetten de mogelijkheden voor u op een rij, opdat u nog beter eigenaar kunt adviseren.

Wanneer?

Donderdag 13 februari 2020

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 (excl. 21% BTW) per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee en lunch.

"Verdieping op investeren in monumenten"