HomeOpleidingsaanbod Erfgoed en herbestemmen

Erfgoed en herbestemmen

Veel monumentale gebouwen komen leeg te staan en vragen om een nieuwe bestemming. Hierbij gaat het vaak om boerderijen, kerken, kloosters en industriële complexen, maar ook steeds meer kantoren en winkels staan er verlaten bij. Tijdens deze cursus bieden wij u praktische handvatten om deze gebouwen een nieuw leven te geven.

Monumenten zijn belangrijk, omdat ze zó beeldbepalend zijn voor een stad of dorp. Ze bieden kennis over ons verleden en geven een dorp een identiteit. Inmiddels hebben we de nodige ervaringen opgedaan met herbestemming van dergelijke gebouwen. Van deze ervaringen kunnen we leren, niet alleen van het succes, maar ook van de problemen en hoe deze aan te pakken.

Tijdens deze cursusdag leert u dat er algemene uitgangspunten t.a.v. het proces, maar dat herbestemming vooral ook vaak maatwerk is. Per project moet worden gekeken naar de context van het gebouw, de te behouden cultuurwaarden, de eigenaar, het gebruik, de exploitatie en het beheer.

Voor wie?

De cursus ‘Erfgoed en herbestemmen’ is bestemd voor iedereen, die betrokken is bij zo'n complexe opgave, zoals ambtenaren erfgoed en/of ruimtelijke ordening, stedenbouwers, architecten, makelaars en projectontwikkelaars.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • stappenplan: hoe organiseer je het proces;
 • erfgoedwaarden in relatie tot een herbestemming;
 • inventarisatie van de mogelijkheden van het gebouw of complex;
 • wensen van de eigenaar als onderdeel van de opgave;
 • vraag en aanbod, herbestemmingsstrategie;
 • financiële (on)mogelijkheden;
 • regelgeving rondom herbestemmen (zoals tijdelijk/tussentijds gebruik);
 • samenwerking met andere partijen: wie en hoe;
 • praktijkvoorbeelden: successen en de ‘missers’;
 • een aansprekende excursie;
 • ‘rekenen’ aan praktijkvoorbeelden.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • inzicht in het proces, inclusief complexiteit;
 • inzicht in de verschillende rollen/belangen bij een herbestemming;
 • kennis van erfgoedwaarden;
 • inzicht in de cijfers van een herbestemming;
 • uitbreiding van uw netwerk.

Wanneer en waar?

Dinsdag 18 juni te Amersfoort of Utrecht

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 225,00 per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

"De cursuslocatie is de casus van de cursus, mooier kan bijna niet"

Docenten

Ina Roeterdink
Nationaal Restauratiefonds Relatiemanager