HomeOpleidingsaanbod Erfgoed en ruimte II 2019

Erfgoed en ruimte II 2019

Erfgoed wordt steeds meer verankerd in onze ruimtelijke ordening als deel van onze leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet wordt dat verband nog verder versterkt. Hoe maak je de stap van de huidige borging van erfgoed in het ruimtelijk domein naar de Omgevingswet? Wat gaat er veranderen en hoe kan je daar op anticiperen?

De dilemma’s en mogelijkheden om erfgoed op te nemen in huidig en toekomstig ruimtelijk instrumentarium wordt in deze cursus inzichtelijk gemaakt aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. In de cursus is veel ruimte om op professioneel niveau daarover met elkaar te kunnen spreken en vragen en ervaringen met elkaar te kunnen delen.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • De overgang van Wet ruimtelijke ordening en Monumentenwet naar de nieuwe Omgevingswet;
  • Verankering van erfgoedbeleid in (nieuw) ruimtelijk instrumentarium;
  • Van sectorale naar integrale benadering;
  • Erfgoed in omgevingsvisie: structuur, inrichting en modellen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers (o.m. werkzaam in de publieke sector) die te maken hebben met ruimtelijke ordening én erfgoed, die zich daadwerkelijk bezig houden met het opstellen en/of het uitvoeren van de ruimtelijke instrumenten. Van de deelnemers wordt een redelijke kennis van erfgoed en/of ruimtelijke ordening verwacht of te hebben deelgenomen aan de beginnerscursus ‘Erfgoed en ruimte I’.

Wat bereikt u met deze cursus?

  • Inzicht in wat de komst van de Omgevingswet kan betekenen voor erfgoed
  • Inzicht in welke stappen daarin te zetten;
  • Delen in kennis ervaring van anderen
  • Praktische handvatten;
  • Uitbreiding van uw netwerk.

Wanneer en waar?

Donderdag 23 mei 2019 te Amersfoort

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

"Samen problemen bespreken en oplossingen vinden"

Docenten

Jon Van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur