HomeOpleidingsaanbod Erfgoed en ruimte II

Erfgoed en ruimte II

De omgang met erfgoed is verankerd in onze ruimtelijke wet- en regelgeving als deel van onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet wordt dat verband nog verder versterkt. Hoe werk je met een ander begrippenkader zoals ‘integraliteit’ en ‘burgerparticipatie’? Waar bestaat de leefomgeving eigenlijk uit? En hoe kan erfgoed bijdragen aan omgevingskwaliteit?

De dilemma’s en mogelijkheden bij het inzetten van huidig en toekomstig ruimtelijk instrumentarium voor de omgang met erfgoed worden in deze cursus inzichtelijk gemaakt aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. In de cursus is veel ruimte om op professioneel niveau daarover met elkaar te spreken en ervaringen te delen.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • Verankering van erfgoedbeleid in (nieuw) ruimtelijk instrumentarium;
  • Van sectorale naar integrale benadering;
  • Erfgoed en maatschappij: het omdenken van de leefomgeving: ‘doen maar dan anders’ (m.m.v. de Reinwardt Academie)
  • Erfgoed als kernkwaliteit/omgevingskwaliteit.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor professionals ruimtelijke ordening en/of cultuurhistorie die te maken hebben met ruimtelijke ordening én erfgoed. Van de deelnemers wordt een redelijke kennis van erfgoed en/of ruimtelijke ordening verwacht, dan wel dat ze hebben deelgenomen aan de startcursus ‘Erfgoed en ruimte I’. Daarnaast wordt verwacht dat de deelnemers basiskennis hebben van de Omgevingswet en het bijbehorende instrumentarium.

Wat bereikt u met deze cursus?

Na afloop van de cursus heeft u verdiepende kennis opgedaan over en aansprekende voorbeelden gezien van erfgoed als betekenisvol deel van de fysieke leefomgeving. U hebt inzicht gekregen in het proces van ‘vermaatschappelijking’ van erfgoed, en bent in staat te reflecteren op verschillende rollen in het nieuwe speelveld. Daarmee kunt u vol inspiratie zelf aan de slag, bijvoorbeeld met het positioneren erfgoed in het ruimtelijke instrumentarium en effectief het gesprek daarover aangaan.

Waar en wanneer?

Donderdag 23 mei 2019 in Castellum Hoge Woerd te Utrecht (Leidsche Rijn)

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

"Samen problemen bespreken en oplossingen vinden"

Docenten

Jon Van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur
Nathalie Vossen
PRO-Erfgoed zelfstandig adviseur