HomeOpleidingsaanbod Erfgoed & herbestemmen (voor gemeenten)

Erfgoed & herbestemmen (voor gemeenten)

Deze cursus bestaat uit 2 webinars op 21 juni en is speciaal voor bestemd voor medewerkers werkzaam bij gemeenten.


Veel monumentale gebouwen komen tegenwoordig leeg te staan en vragen om een nieuwe bestemming. Hierbij gaat het vaak om boerderijen, kerken, kloosters en industriële complexen, maar ook steeds meer kantoren en winkels staan er verlaten bij.

De gemeente vervult een cruciale rol in herbestemmingsprocessen.  Niet alleen vanwege het instandhouden van het erfgoed zelf, ook vanwege de rol die erfgoed kan vervullen bij andere (maatschappelijke) vraagstukken binnen de gemeente. En dan is er mogelijk ook nog de rol van de gemeente als eigenaar van erfgoed. Het is dus niet alleen de erfgoedambtenaar die bij een herbestemming een belangrijke rol vervult. De expertise van planoloog/stedenbouwer kan van belang zijn. Evenals de kennis en ervaring van andere collega’s binnen de gemeente. Kennis van en inzicht hebben in elkaars werkveld is dan ook essentieel.

Welke onderwerpen komen aan bod?

In deze cursus ligt de nadruk op de samenwerking vanuit de gemeente in herbestemmingsopgaven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de organisatie van het proces van herbestemmen, het nut van een stappenplan, de rollen van de gemeente, en praktijkvoorbeelden vanuit de gemeente Winterswijk. Daarnaast gaat u met elkaar aan de slag om de opgedane kennis toe te passen op een casus uit uw eigen praktijk.

Wat bereikt u met deze cursus?

Na het volgen van deze cursus herkent en waardeert u de waarde van erfgoed/monumenten voor de leefomgeving.  In herbestemmingsprocessen geeft u vanuit de gemeente gefundeerde adviezen aan alle betrokkenen.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor medewerkers, werkzaam bij gemeenten, die (in)direct te maken krijgen met herbestemmen van erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn de medewerker erfgoed, de vergunningverlener, de planoloog/stedenbouwkundige, de medewerker vastgoed en de medewerker recreatie en toerisme.

We nodigen u van harte uit om met meerdere collega’s vanuit uw gemeente aan deze cursus deel te nemen.

Wanneer?

Maandag 21 juni, 2 webinars van 10.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.30 uur.*
De cursus vraagt enige tijd ter voorbereiding van de ‘eigen casus’. 

*In de 2e webinar bent u tussen 13.00 – 14.00 uur bezig met de voorbereiding van uw ‘eigen casus’ en zijn de experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 275 euro (ex 21% BTW)  per persoon. 

Vervolg

Deze cursus zal najaar 2021 gevolgd worden door de cursus Erfgoed en herbestemmen. Wilt u ook hieraan deelnemen, laat ons dit weten.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Experts

De experts tijdens deze cursus zijn Joyce Ras, gemeente Winterswijk en Marrit van Zandbergen, Mooi Noord-Holland

Docenten

Hilde van Werven
Bouwkundig adviseur