HomeOpleidingsaanbod Erfgoed Loont!

Erfgoed Loont!

Cultureel erfgoed waarderen we steeds meer als een belangrijk aspect van onze leefomgeving. Erfgoed staat voor identiteit, erfgoed trekt mensen aan en biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zowel voor bewoners als voor gasten. Hoe kun je door goed gebruik van het verleden, ruimte scheppen voor de toekomst. Met deze cursusdag bieden wij u inzicht in het economisch belang van erfgoed en reiken wij u praktische handvatten aan om erfgoed te ‘vermarkten’.

Nadruk van deze dag ligt op de combinatie van erfgoed en toerisme. Hoe kunnen beide elkaar versterken. Niet alleen in economisch opzicht, maar ook in het bieden van een prettige en interessante omgeving voor bewoners en bezoekers. Belangrijke vragen hierbij zijn: wat is het verhaal van uw gemeente? Welk verhaal vertellen bewoners? Welk verhaal wilt u vertellen aan bezoekers? Hoe wilt u dit bereiken? Hoe betrekt u de bewoners daarbij? Oftewel wat maakt uw gemeente zo bijzonder en op welke wijze kan erfgoed bijdragen aan het toeristisch beleid en omgekeerd; hoe kan erfgoed profijt hebben van dit beleid?

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • het economisch belang van erfgoed;
 • wat is cultuurtoerisme;
 • kent u uw 'voorraad' erfgoed;
 • wat is uw verhaal;
 • is toerisme een bedreiging of de redding voor het cultureel erfgoed?;
 • hoe verleid je de toerist tot interesse voor en beleving van cultureel erfgoed;
 • wat kost het ontsluiten van cultureel erfgoed;
 • wat levert cultuurtoerisme op;
 • inspirerende praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

Deze cursus is specifiek bedoeld voor medewerkers erfgoed, recreatie en/of toerisme werkzaam bij gemeenten of provincies. Daarnaast zijn medewerkers van adviesbureau's voor toerisme en andere erfgoedprofessionals van harte welkom.

Door wie?

Tijdens de dag worden bijdragen geleverd van o.a. Gerben Baaij (directeur citymarketing Dordrecht). 

Wat bereikt u met deze cursus?

 • beter zicht in de 'waarde' van erfgoed;
 • 'vermarkten' van erfgoed: hoe doe ik dat?
 • beter inzicht in do's en don'ts van erfgoed en toerisme;
 • welke stap eerst?;
 • inzicht in uw eigen case;
 • uitbreiding van uw netwerk

Wanneer en waar?

Dinsdag 4 juni 2019 Locatie: Villa Augustus te Dordrecht 

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.
"Super leerzame dag gehad"