HomeOpleidingsaanbod Erfgoed loont! (erfgoed, economie en toerisme)

Erfgoed loont! (erfgoed, economie en toerisme)

CORONA 
Ook wij nemen vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid. De ErfgoedAcademie heeft daarom besloten om alle fysieke cursussen en bijeenkomsten te annuleren die gepland staan tot en met eind juni. Achter de schermen zijn wij inmiddels druk bezig met het ontwikkelen van online lesmateriaal. Meer hierover kunt u teruglezen op deze pagina.


Cultureel erfgoed waarderen we steeds meer als een belangrijk aspect van onze leefomgeving. Erfgoed staat voor identiteit, erfgoed trekt mensen aan en biedt een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat, zowel voor bewoners en bedrijven als voor gasten. Maar hoe gebruik je dit verleden met zijn eigen intrinsieke waarde om ruimte te scheppen voor de toekomst van uw stad én uw erfgoed? En over welk verleden heeft u het dan? Met deze cursusdag bieden wij u, aan de hand van de casus Nijmegen, inzicht in het economisch belang van erfgoed. Ook reiken wij u praktische handvatten aan om uw eigen erfgoed in te zetten voor het verhaal en de identiteit van uw stad en voor het creëren van waarde.

De nadruk van deze dag ligt op de combinatie van erfgoed, economie en toerisme. Hoe kunnen deze elementen en belangen elkaar versterken: niet alleen in termen van opbrengst maar ook in het bieden van een prettige en interessante omgeving voor bewoners en bezoekers. Belangrijke vragen hierbij zijn: wat is het verhaal van uw gemeente? Welk verhaal vertellen inwoners en belanghebbenden? Hoe kunnen inwoners, bedrijven en erfgoedinstellingen samenwerken in het verhaal dat u wilt vertellen? Oftewel wat maakt uw gemeente, wijk, dorp, gemeenschap zo bijzonder en op welke wijze kan dit erfgoed bijdragen aan het toeristisch beleid en omgekeerd; hoe kan erfgoed profijt hebben van dit beleid?

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • de waarden en potenties van erfgoed;
 • wat kost investeren in cultureel erfgoed en wat levert het op;
 • hoe zet je erfgoed in als 'merk'
 • hoe ontsluit je erfgoed?;
 • zichtbaar versus onzichtbaar erfgoed;
 • hoe verenig je belangen van horeca, cultuur, erfgoed en toerisme;
 • hoe kom je van stenen naar stories;
 • hoe verleid je de toerist tot interesse voor en beleving van cultureel erfgoed;
 • inspirerende praktijkvoorbeelden.

In de middag staat er een interessante excursie in het Valkhofkwartier op het programma.
Het DAGPROGRAMMA treft u hier.

Voor wie?

Deze cursus is specifiek bedoeld voor medewerkers erfgoed, recreatie en/of toerisme werkzaam bij gemeenten of provincies. Daarnaast zijn medewerkers van musea, adviesbureaus voor toerisme, ondernemersverenigingen en anderen bij erfgoed betrokkenen van harte welkom.

Door wie?

Tijdens de dag worden bijdragen geleverd door o.a. Gerben Baaij (directeur Dordrecht Marketing), Prof. dr. Jan Rouwendal (bijzonder hoogleraar Economische Waardering van Cultureel Erfgoed aan de VU. Zijn onderzoek richt zich, behalve op cultureel erfgoed, op de woningmarkt en de economie van steden), Pauline Jansen, Senior beleidsadviseur Erfgoed bij Gemeente Nijmegen, Mayke Haaksman, Senior beleidsadviseur Cultuurhistorie, Gemeente Nijmegen, Mathieu Schouten, Stedenbouwkundige, Gemeente Nijmegen en Glenn van der Vleuten, De Plekkenmakers, Rotterdam

Wat bereikt u met deze cursus?

 • beter begrip van de 'waarde' van erfgoed;
 • inzetten van erfgoed als merk: hoe doe ik dat?
 • beter inzicht in do's en do'nts van erfgoed, economie en toerisme;
 • hoe kom ik van droom naar daad;
 • welke stap eerst?;
 • uitbreiding van uw netwerk.

Wanneer en waar?

Maandag 11 mei 2020 te Nijmegen.

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 (excl. 21% btw) per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

"Een leerzame dag met ervaren sprekers uit de praktijk"

Docenten

Gerben Baaij
Dordrecht Marketing Directeur
Yvonne Ploum
ErfgoedAcademie Directeur
Jan Rouwendal
VU Amsterdam