HomeOpleidingsaanbod Erfgoed, succesfactor bij ruimtelijke klimaatadaptatie

Erfgoed, succesfactor bij ruimtelijke klimaatadaptatie

Veranderingen in het klimaat zijn van alle tijd. De mens heeft zich daaraan altijd aangepast en is zelfs het systeem van bodem, ondergrond en water op een gegeven moment naar zijn hand gaan zetten. De gevolgen daarvan worden meer en meer zichtbaar. Het is van belang dat wij weer meer adaptief worden door beter rekening te houden met het onderliggend systeem. Het natuurlijke systeem van water, bodem en ondergrond is de logische basis voor een effectieve adaptatiestrategie. De effecten van de klimaatveranderingen verschillen immers per bodemtype, diepere ondergrond en watersysteem. In deze eendaagse cursus leert u hoe u vanuit cultuurhistorie en het erfgoed de verbinding legt met het natuurlijke systeem in een stad/gemeente of een gebied in Nederland en welke mogelijkheden dat biedt voor het tijdig herkennen en oplossen van effecten van te veel en te weinig water, droogte en hitte. Erfgoed/cultuurhistorie kan daardoor een bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie.

Erfgoed/cultuurhistorie laat ons zien hoe we vroeger met het natuurlijke systeem zijn om gegaan. We kunnen veel leren van de ervaringen uit het verleden voor de manier waarop we de klimaatadaptatie in de toekomst gaan aanpakken. Klimaatadaptatie zet in op ruimtelijke aanpassingen van stedelijke en landelijke gebieden om de negatieve gevolgen te beperken, zoals verdroging, hittestress en afname van biodiversiteit.  Op deze manier wordt erfgoed niet alleen bewaard, maar krijgt het een cruciale rol als structuurdrager van klimaatadaptieve aanpassingen in ons land. In de cursus krijgt u bouwstenen aangereikt om dit te realiseren, en leert u de toepassingen van de bouwstenen aan de hand van een casus in Amersfoort. 

Wat komt aan bod?

  • Korte filosofie van erfgoed/cultuurhistorie en natuurlijke systeem; 
  • Hoofdlijnen ruimtelijke systeemplanning, relatie met klimaatadaptatie; 
  • Erfgoed/cultuurhistorie in combinatie met bodem, ondergrond en water gebruiken als basis voor het analyseren van een stad/gemeente/gebied; 
  • Implementeren in klimaatstrategie met hulp van ruimtelijke ontwikkelprincipes; 
  • Relatie stads- en wijkniveau, casus Amersfoort

Voor wie?

Deze eendaagse cursus is bestemd voor vakspecialisten erfgoed, cultuurhistorie en archeologie, en voor klimaatadviseurs. De cursus is ook van belang voor wethouders en MT op gebied van erfgoed en klimaatadaptatie.  

Wat leert u in deze cursus?

  • U wordt zich bewust van de relatie van erfgoed/cultuurhistorie met natuurlijk systeem; 
  • U leert erfgoed/cultuurhistorie in te zetten als bron voor de klimaatstresstest; 
  • U kunt data van archeologen gebruiken als input voor systeemanalyses
  • U kunt erfgoed en cultuurhistorie effectief en tijdig positioneren in het proces en de samenwerking met collega’s en belanghebbenden.

Kosten

De kosten voor deze eendaagse cursus bedragen €295,00 excl. btw per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch. Naar behoefte kan er een Terugkomdag(deel) georganiseerd worden (€200). 

Docent:

Yvonne Ploum, ErfgoedAcademie

Experts (onder meer):

Vincent Grond, landschapsarchitect bij GrondRR
Ing. Gilbert Maas, GeoInspiratie / onderzoeker geomorfologie & landschap WUR


Docenten

Yvonne Ploum
ErfgoedAcademie Directeur