HomeOpleidingsaanbod Erfgoed Deal III - De toekomst van kwaliteit in de omgevingsvisie: van beleid naar uitvoering

Erfgoed Deal III - De toekomst van kwaliteit in de omgevingsvisie: van beleid naar uitvoering

Samen met het programmabureau Erfgoed Deal organiseren wij, onder de titel ‘De betekenis van erfgoed in een veranderend Nederland’, vier webinars. In deze webinars staan de transitiethema’s centraal: klimaat, duurzaamheid en verstedelijking & krimp. Het derde webinar op 11 maart staat in het teken van:

De toekomst  van kwaliteit in de omgevingsvisie: van beleid naar uitvoering’. 

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving: ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voorkwaliteit’. De wet beoogt een samenhangende benadering van diverse belangen. De structuurvisie van Rijk, provincie of gemeente wordt vervangen door de omgevingsvisie. In deze staan, op hoofdlijnen, de kwaliteiten van het grondgebied en de opgaven, ontwikkelingen, ambities en strategie voor de langere termijn voor bouwwerken, infrastructuur, cultureel erfgoed, bodem, lucht, natuur en andere aspecten van de fysieke leefomgeving.

De voorbereidingen voor deze wet zijn in volle gang en er zijn proeven gedraaid. Hoe breng je al deze aspecten samen aan het begin van een ruimtelijke ontwikkelingsopgave? We zijn in staat om gebiedsbiografieën te maken, en dit instrument zelfs door te vertalen naar ontwerpprincipes, maar werkt het ook in de uitvoeringspraktijk? Kortom: niet te doen, uitdaging of de oplossing voor succes?

We gaan tijdens dit derde webinar in op deze en andere vragen met interessante gastsprekers.

Programma

Introductie op het onderwerp door Karel Loeff, directeur Bond Heemschut

Flip ten Cate (directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) gaat nader in op de volgende vragen: Hoe borg je kwaliteit in de leefomgeving? Waarom elementen (waaronder erfgoed) in een omgevingsvisie? Wat zijn de kansen, waar op focussen etc. Wat heb ik in huis en hoe vertaal ik het naar een omgevingsvisie en plan?

Edwin Raap (senior Adviseur Landschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) legt uit hoe het verhaal van het landschap verteld wordt aan de hand van een gebiedsbiografie. Wat is het belang van participatie, verbinding in visievorming en -uitwerking en het gebruik van de landschapsbiografie.

Paul Meurs (Partner en architect-onderzoeker bij bureau SteenhuisMeurs) deelt zijn kennis en ervaring aan de hand van het gebiedspaspoort van Laag Soeren. Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe wordt het in de gemeente geïmplementeerd?

Reflectie door Karel Loeff, directeur Bond Heemschut

Voor wie?

Relevant voor ontwerpers en beleidsmakers op de drie hoofdthema’s: klimaat, duurzaamheid en verstedelijking & krimp en de (toekomstige) ruimtelijke ordening professional, specialist of adviseur. Ook is het interessant voor werknemers uit andere sectoren die raakvlakken hebben met de recente vraagstukken rondom klimaat. Daarnaast natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden. We zijn benieuwd naar uw perspectief en inbreng.

Aanmelden

Dit webinar vindt plaats op 11 maart van 15.30 – 17.00 uur.  Aanmelden kan via onderstaande inschrijfbutton.

Het vierde webinar op 15 april staat in het teken van: Verduurzaming als kans bij een nieuwe opgave. Meer info

Praktisch

Voor onze webinars maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd hoe via dit platform deel te nemen.