HomeOpleidingsaanbod Erfgoedparticipatie-labs 2021

Erfgoedparticipatie-labs 2021

Onder het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ organiseert de ErfgoedAcademie erfgoedparticipatie-labs. Na het succes van 2020 gaan we door met twee nieuwe labs vanaf mei dit jaar. De thema’s van beide labs bepalen we aan de hand van de input die we van de nieuwe deelnemers krijgen. De twee labs gaan over vraagstukken waar veel erfgoedprofessionals in de praktijk tegenaan lopen. 

Het lab is gericht op erfgoedprofessionals maar als er in jouw omgeving een actieve burger of vrijwilliger is voor wie de labs ook interessant en nuttig zouden kunnen zijn, dan is het mogelijk je samen met hem of haar in te schrijven. Stuur dan deze info aan hem of haar door.

De data voor de labs:


Lab A: 

 • Centrale startbijeenkomst 11 mei van 10.00 – 12.00 uur (samen met deelnemers van lab B)
 • 3 online bijeenkomsten op donderdag 20 mei, 10 juni, 1 juli van 14.00 – 16.00 uur
 • 2 bijeenkomsten op locatie op 23 september en 14 oktober (dag)
 • Centrale slotbijeenkomst 25 november (ochtend en/of middag)

Lab B: 

 • Centrale startbijeenkomst 11 mei van 10.00 – 12.00 uur (samen met deelnemers van lab A)
 • 3 online bijeenkomsten op dinsdag 25 mei, 15 juni, 6 juli van 14.00 – 16.00 uur
 • 2 bijeenkomsten op locatie op 21 september en 12 oktober (dag)
 • Centrale slotbijeenkomst 25 november (ochtend en/of middag)

Inschrijven

Schrijf je pas in, wanneer je de onderstaande voorwaarden goed hebt doordacht en je weet wat het betekent voor je werkpraktijk. Op het inschrijfformulier kun je aangeven wat je wilt leren en met welk vraagstuk jij aan de slag zou willen.  Je hoort uiterlijk 1 mei of je mee kunt doen en in welk lab je bent ingedeeld.

Voorwaarden voor deelname:

Deelname is gratis, maar we vragen wel energie, tijd en commitment van je! Het traject van een lab bestaat uit een centrale startbijeenkomst, drie online sessies met je lab, twee sessies op locatie met je lab en een centrale slotbijeenkomst. Je gaat ook tussen de bijeenkomsten aan je eigen casus/vraag werken.

 • Jij hebt interesse in of bent actief betrokken bij participatie, de democratisering van erfgoed en het bevorderen van een productieve verbinding tussen erfgoed en de samenleving. Jij wilt onderdeel uitmaken van een zoektocht naar en verandering in de praktijk.
 • Jij wilt van en met collega’s in het erfgoedveld leren.
 • Jij hebt een casus waarin geëxperimenteerd kan worden en waarop gereflecteerd kan worden en/of een actueel vraagstuk of dilemma vanuit de praktijk waarin je een verandering wilt aanbrengen. (In verband met de beperkingen rond (fysieke) participatietrajecten en projecten door COVID-19) hoeft een casus niet per se een actief en lopend project te zijn. Het kan ook om een projectplan, een strategie of om beleidsvorming gaan).
 • Jij wilt en kunt tijd en ruimte maken voor reflectie op je werk
 • Jouw werkgever is akkoord met je deelname (indien dit aan de orde is).

Wat kun je van ons verwachten?

 • Procesbegeleiding. Wij werken gestructureerd, maar zijn flexibel.
 • Bij elke sessie zijn wij aanwezig als facilitator en procesbegeleider.
 • Wij zorgen voor verbinding onderling en tussen de labs.

Over het proces:

 • Als je je hebt ingeschreven, krijg je van ons een bevestiging.
 • Wij gaan op basis van de intakeformulieren de groepen verdelen en thema’s van beide labs bepalen.
 • Je ontvangt uiterlijk op 1 mei van ons een mail of je geplaatst bent en zo ja, in welk lab je aan de slag kunt.
 • Je krijgt dan ook meer informatie over het thema van jouw lab.
 • De gezamenlijke startbijeenkomst voor beide labs is op dinsdag 11 mei.

Over het selectieproces:

Er zijn per lab 25 plekken beschikbaar. Bij teveel aanmeldingen maken wij een selectie. De selectie gaat op volgorde van aanmelding en we houden rekening met de samenstelling van de groep. We kijken onder meer naar regionale verdeling, type organisatie, erfgoeddomein en jouw rol in participatieprojecten. 

Belangrijk voor deelnemers van 2020: 

Graag geven wij een nieuwe groep erfgoedprofessionals de kans om mee te doen aan de labs. Daarom vragen wij deelnemers van 2020 zich niet nog een keer in te schrijven. Voor jullie organiseren wij andere terugkom-momenten en netwerkbijeenkomsten. De eerste vindt op 21 april plaats van 10.30 - 12.00 uur. Meld je aan via de mail: l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl 

Meer informatie

Heb je vragen over de erfgoedparticipatie-labs neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.


Docenten

Lorna Cruickshanks
ErfgoedAcademie Projectleider