HomeOpleidingsaanbod Gemeentelijk Erfgoedbeleid

Gemeentelijk Erfgoedbeleid

Cultureel erfgoed waarderen we steeds meer als een belangrijk aspect van onze leefomgeving. Erfgoed staat voor identiteit, erfgoed trekt mensen aan, biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Kortom, alle redenen voor een gemeente om te ‘gaan’ voor een eigen geïntegreerd erfgoedbeleid! Aan de andere kant: de rol van de gemeente wijzigt, als gevolg van bijvoorbeeld decentralisatie van rijkstaken, participatie wetgeving en bezuinigingen. En welke rol heeft erfgoed dan nog? In deze cursus reiken wij u praktische handvatten aan om in uw gemeente een goed erfgoedbeleid te (her)ontwikkelen.

Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En ‘last but not least’, hoe wordt de continuïteit van het ingezette beleid gewaarborgd?

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • erfgoed op lokaal en regionaal niveau;
 • analyse en waardering van erfgoed;
 • wat wilt en kunt u bereiken met erfgoedbeleid;
 • een stappenplan om te komen tot erfgoedbeleid;
 • zin en onzin van een beleidsnota;
 • financiën en erfgoedbeleid;
 • hoe om te gaan met immaterieel erfgoed;
 • samenwerking met andere beleidsterreinen;
 • de uitvoering van het beleid;
 • communicatieplan (intern en extern);
 • erfgoedparticipatie.

Voor wie?

De cursus ‘Gemeentelijk erfgoedbeleid’ is vooral bestemd voor (beleids)medewerkers, werkzaam in gemeenten waar erfgoedbeleid ‘op de agenda komt of staat’.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • praktische aanpak voor opzetten erfgoedbeleid;
 • inzicht in samenhang diverse beleidsvelden;
 • implementatie van erfgoedbeleid;
 • belang van communicatie over erfgoed(beleid);
 • betere keuzes maken rondom erfgoedbeleid;
 • uitbreiding van uw netwerk.

Wanneer?

donderdag 19 maart 2020

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en excursie."Echt een praktische dag, hier had ik behoefte aan"