HomeOpleidingsaanbod Gemeentelijk erfgoedbeleid

Gemeentelijk erfgoedbeleid

De cursus wordt in het voorjaar van 2021 georganiseerd, maar de data zijn nog niet vastgesteld.


Erfgoed waarderen we steeds meer als een belangrijk aspect van onze leefomgeving. Erfgoed staat voor identiteit, erfgoed trekt mensen aan, biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Kortom, alle redenen voor een gemeente om een eigen geïntegreerd erfgoedbeleid samen te stellen. Aan de andere kant: de rol van de gemeente wijzigt als gevolg van bijvoorbeeld decentralisatie van rijkstaken, participatie wetgeving en bezuinigingen. En welke rol heeft erfgoed dan nog? In deze cursus reiken wij u de handvatten aan om in uw gemeente een goed erfgoedbeleid te (her)ontwikkelen.

Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En hoe wordt de continuïteit van dit beleid gewaarborgd?

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • analyse en waardering van erfgoed;
 • wat wilt en kunt u bereiken met erfgoedbeleid;
 • een stappenplan om te komen tot erfgoedbeleid;
 • zin en onzin van een beleidsnota;
 • erfgoedbeleid en de financiële paragraaf;
 • hoe om te gaan met immaterieel erfgoed;
 • samenwerking met collega’s van andere beleidsterreinen;

Wat bereikt u met deze cursus?

 • praktische aanpak voor opzetten eigen erfgoedbeleid;
 • inzicht in samenhang diverse beleidsvelden;
 • inzicht in het belang van communicatie over erfgoed(beleid) (intern en extern);
 • u leert betere keuzes te maken over aanpak erfgoedbeleid;
 • uitbreiding van uw netwerk.

Door wie?

Tijdens de cursus worden o.a. bijdragen geleverd van Marjolein Sanderman van de gemeente Rheden, winnaar BNG Erfgoedprijs 2019, Saskia Stouten van de gemeente Amersfoort, winnaar publieksprijs BNG Erfgoed 2019 en Lorna Cruickshanks van de ErfgoedAcademie.

Voor wie?

Voor (beleids)medewerkers, werkzaam in gemeenten waar erfgoedbeleid op de agenda komt of staat. Globale kennis van het erfgoedveld is een pré.

Wanneer?

De cursus wordt in het voorjaar van 2021 georganiseerd, maar de data zijn nog niet bekend.
U kunt wel alvast uw interesse kenbaar maken. Vul dan hier het formulier in. Of schrijf u hier rechts in voor de nieuwsbrief, dan houden wij u van ons hele programma op de hoogte.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 295,00 (excl. 21% btw) per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee, lunch.

"Een praktische dag, daar had ik echt behoefte aan"