HomeOpleidingsaanbod Groen erfgoed: een kennismaking

Groen erfgoed: een kennismaking

De waardering voor de door mensenhanden aangelegde groene buitenruimte neemt toe. Het levert een wezenlijke bijdrage aan een gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Met de brede benadering van het begrip erfgoed in de Omgevingswet, neemt het groene erfgoed, in samenhang met het gebouwde en ondergrondse erfgoed, een niet te verwaarlozen plek in. Dit ‘levende’ erfgoed, denk daarbij aan parken (openbaar en particulier), tuinen, plantsoen, begraafplaatsen en cultuurlandschap, is continue in ontwikkeling en vraagt om een eigen aanpak en benadering. 

Voor de startende erfgoedprofessional of de professional, die in het gebouwd erfgoed werkt, is het niet altijd makkelijk te achterhalen wat nodig is voor een goed advies of besluit. Deze cursus maakt u wegwijs in de groene erfgoedsector.

Hebt u tijdens uw werk sinds kort (of steeds vaker) te maken met groen erfgoed en wilt daar meer over weten? In deze cursus leert u niet alleen hoe belangrijk het hebben van kennis over het groene erfgoed is, maar leert u welke vaardigheden nodig zijn om met respect de groene erfgoedwaarden in stand te kunnen houden. Deze kennis en kunde zijn nodig in de samenwerking met partijen die zich bezig houden met groen erfgoed. Dat zijn binnen uw organisatie bijvoorbeeld stedenbouwkundigen, beheerders, vergunningverleners of toezichthouders. En buiten uw organisatie zijn dit eigenaren/initiatiefnemers en (hun) adviseurs, ieder met verschillende kennis en kunde, variërend van tuin- en landschapsarchitecten, cultuurhistorici, (groen)beheerders en ecologen. Wat zij voor ú kunnen betekenen bij het uitvoeren van uw dagelijkse werk in deze sector wordt door experts uit de erfgoedwereld belicht. Hoe u bij de instandhouding van groen erfgoed (nog) beter kunt samenwerken met al deze partijen, wordt door experts vanuit RCE en de gemeente Utrecht aan de hand van voorbeelden toegelicht.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • Wat is groen erfgoed? Wat zijn de grondbeginselen en uitgangspunten?
 • Groen erfgoed een rol van betekenis binnen uw gemeente: de kansen en mogelijkheden?
 • Goed onderhoud van groen erfgoed: het nut van een beheerplan en uitvoeringsrichtlijnen
 • Groene monumenten: welke financiële mogelijkheden zijn er voor de eigenaar?
 • Welke belangrijke ‘spelers’ in dit veld kunnen u adviseren en helpen bij uitvoering van uw taken?
 • Een actueel praktijkvoorbeeld op locatie: leren van andermans ervaringen. 

Wat bereikt u met deze cursus?

 • U weet wat groen erfgoed is en welke rol het speelt binnen het volledige erfgoedveld
 • U weet hoe u het verhaal van groen erfgoed kan vertellen en het binnen uw gemeente te verbinden met andere thema’s, zoals cultuur, economisch en sociaal maatschappelijk
 • U weet hoe een analyse en waardering van groen erfgoed tot stand komt, wat de richtlijnen tuinhistorisch onderzoek inhouden en hoe groen erfgoed zich verhoudt tot het ‘rode erfgoed’
 • U heeft kennis van de wettelijke taken en weet welke disciplines/partijen er binnen het groene erfgoedveld zijn
 • U kan een constructieve bijdrage leveren aan het zorgen van een goede opdrachtverlening en daarbij het belang verwoorden van het doen van onderzoek
 • U kent als adviseur de stappen die voor de instandhouding van een historisch waardevol park of cultuurlandschap moeten worden doorlopen
 • U bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen en opgaven die voor het groene erfgoed van belang zijn
 • Naast meer kennis en vaardigheden opdoen, breidt u uw netwerk uit 

Voor wie?

De cursus Groen Erfgoed: een kennismaking is vooral bestemd voor medewerkers, werkzaam bij  gemeenten of omgevingsdiensten  waar groen erfgoedbeleid ‘op de agenda’ staat of komt te staan. Daarnaast is de cursus interessant voor eigenaren en beheerders van tuinen en parken.

Het volgen van deze cursus in combinatie met de drieluik Vergunningverlening en de cursus Gemeentelijke erfgoedbeleid is voor de startende beleidsmedewerker erfgoed een aanrader.

Waar en wanneer?

2 online sessies op:
Sessie 1 - 22 september - 10.00 - 11.30 uur
Sessie 2 - 29 september - 10.00 - 11.30 uur 

Praktijkdag (ochtend of middag) donderdag 1 oktober in de Veldkeuken te Amelisweerd (Utrecht/Bunnik)

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 295,00 (excl. 21% btw) per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee en lunch of borrel (praktijkdag).

"Groen erfgoed is een wezenlijk en waardevol onderdeel van onze leefomgeving"