HomeOpleidingsaanbod Groen erfgoed voorjaar 2022

Groen erfgoed voorjaar 2022

Deze cursus bestaat uit 3 online bijeenkomsten en is voor startende erfgoedprofessional of de professional gebouwd erfgoed die te maken krijgt met groen erfgoed.

De waardering voor de door mensenhanden aangelegde groene buitenruimte neemt toe. Met de brede benadering van het begrip erfgoed in de Omgevingswet, neemt het groene erfgoed, in samenhang met het gebouwde en ondergrondse erfgoed, een niet te verwaarlozen plek in. Het levert een wezenlijke bijdrage aan een gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Dit ‘levende’ erfgoed, denk daarbij aan parken (openbaar en particulier), tuinen, plantsoen, begraafplaatsen, maar ook aan het cultuurlandschap, is continue in ontwikkeling en vraagt om een eigen aanpak en benadering.

In deze cursus leert u niet alleen hoe belangrijk het hebben van kennis is over het groene erfgoed, maar leert u welke vaardigheden nodig zijn om met respect de groene erfgoedwaarden in stand te kunnen houden. Deze kennis en kunde zijn nodig bij de samenwerking met partijen en voor het leggen van verbindingen tussen partijen die zich bezig houden groen erfgoed. Dat kan binnen organisatie zijn zoals stedenbouwkundigen, beheerders, collega’s uit het sociaal domein, vergunningverleners of toezichthouders, en ook daar buiten. Denk daarbij aan eigenaren, ontwikkelaars, ontwerpers, vrijwilligers en gebruikers.

Deze cursus verkent het speelveld en biedt inzicht op het gebied van proces, inhoud en komt aan de hand van actuele voorbeelden met praktische tips, zodat u zelf ook aan de slag kan om de positie van Groen Erfgoed in uw gemeente of regio te versterken.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

 • Wat is groen erfgoed: u kent de uitgangspunten van groen erfgoed;
 • Wat zijn de kansen en mogelijkheden om groen erfgoed een rol van betekenis te laten spelen binnen de gemeente? u herkent het belang van groen erfgoed, ziet in welke kansen er liggen om het een rol van betekenis te laten spelen en u heeft geoefend met dit toe te passen in uw gemeente;
 • Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek en het proces vergunning, toezicht en handhaving: u kent de richtlijnen en de cyclus van vergunningverlening, toezicht en handhaving en u heeft geoefend met deze kennis in praktijk te brengen;
 • Onderhoud volgens de Uitvoeringsrichtlijn voor hovenierswerk en de rol van het beheerplan: u kent de principes op grond waarvan de richtlijn is opgesteld, u weet uit welke onderdelen een goed beheerplan bestaat en u heeft geoefend met het opstellen van een beheerplan;
 • Financiële mogelijkheden voor groene monumenten: u kent mogelijkheden en u kunt hierover advies geven;
 • Belangrijke ‘spelers’ in dit veld: u kent de organisaties die u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke taken;
 • Aan de hand van een door u ingebrachte casus past u de opgedane kennis toe.

Wat bereikt u met deze cursus?

Na het volgen van de cursus bent u nog beter in staat om de waarde van groen erfgoed te herkennen en een actieve bijdrage te leveren aan het instandhouden van dit erfgoed in uw eigen werk/leefomgeving.

Voor wie?

Voor de startende erfgoedprofessional of de professional die veelal in het gebouwd erfgoed werkt, is het niet zo eenvoudig om te weten wat er ten grondslag ligt aan een goed advies over groen erfgoed. 

Deze cursus is speciaal voor:

 • vakspecialisten Groen Erfgoed bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies;
 • wethouders erfgoed, natuur en landschap en ruimtelijke ontwikkeling;
 • projectleiders Omgevingsvisies, RES, Klimaatadaptatie;
 • beheerders groen, openbare ruimte;
 • particulieren eigenaren.

Wanneer?

Nader te bepalen

Aanmelden

U kunt zich nog niet aanmelden. Maar u kunt hier uw interesse kenbaar maken voor ons cursusaanbod van 2022. Nadere informatie over de cursussen wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Kosten

Nader te bepalen.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Coronamaatregelen 

Vanaf 25 september vragen onze vergader- en cursuslocaties alle gasten bij binnenkomst naar een geldig coronatoegangsbewijs. Wie niet (volledig) gevaccineerd is, kan gebruikmaken van een toegangstest, niet ouder dan 24 uur. Dit geldt dus ook voor besloten evenementen. Wij vragen u dan ook een coronatoegangsbewijs of toegangstest mee te nemen naar een cursus of evenement op locatie en bij binnenkomst te tonen