HomeOpleidingsaanbod Webinar Kerkenvisies

Webinar Kerkenvisies

Dialoog over duurzaam toekomstperspectief voor kerkgebouwen

Voor het behoud van kerkgebouwen is het belangrijk een visie te ontwikkelen op alle kerkgebouwen in een gemeente. Het programma Toekomst Religieus Erfgoed stelt kennis en een financiële bijdrage beschikbaar aan gemeenten voor de ontwikkeling van een dergelijke kerkenvisie. Dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren en de burgers staat hierbij centraal.

Welke problematiek speelt er? 

Wat is nu een dialoog? Een definitie: een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren en ruimte geven aan anderen om hun visie naar voren te brengen ligt aan de basis hiervan.

In de dialoog over de inhoud van een kerkenvisie gaat het over veel meer dan alleen over kerkgebouwen. Het gaat ook over de omgeving. En ook belangrijk om omwonenden en andere actoren te betrekken bij het gesprek. Het gaat dus én over de inhoud én over het proces om te komen tot dat goede gesprek. Welke rol vervult u in deze gesprekken? Bent u bereid om deel te nemen aan deze gesprekken, bent u bereid om te luisteren en bent u bereid tot ‘vrije gedachtenwisseling’.

En hoe kan het volgen van dit webinar hierbij helpen? 

Tijdens dit webinar zijn kerkeigenaren aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen bij het opstellen van een kerkenvisie.

Wat is het doel van dit webinar?

Leren van de ervaringen van kerkeigenaren over deelname aan de totstandkoming van een kerkenvisie.

Welke onderwerpen komen aan bod?

  • Wat is een kerkenvisie?
  • Ervaringen van Jos Aarnoudse, directeur VKB (= Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN)
  • Ervaringen van Sidney van den Bergh, penningmeester parochie Heilige Willibrordus te Oss

Wat leert u in dit webinar?

U krijgt inzicht in het onderwerp kerkenvisie (wie stelt een kerkenvisie op, welke partijen zijn gesprekspartners en welke rol vervult u). U herkent de mogelijkheden/de meerwaarde van deelname aan de totstandkoming van een kerkenvisie.

Voor wie?

  • Kerkbesturen, kerkrentmeesters, parochiebesturen, beherende stichtingen en andere eigenaren of beheerders van (monumentale) kerkgebouwen van elke omvang, denominatie, status en periode;
  • Vrijwilligers(organisaties), betrokken bij religieus erfgoed
  • Erfgoedorganisaties
  • Organisaties, betrokken bij vitaliteit van de leefomgeving
  • Op welk niveau of welke afdeling (beleidsmatig / uitvoerend )

Wanneer?

Donderdag 5 november van 14.00 - 15.30 uur. 

Door wie?

Dit webinar is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken (VBMK) en maakt onderdeel uit van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Dit webinar wordt verzorgd door docent Jorien Kranendijk (RCE) en ‘experts’ Jos Aarnoudse (directeur VKB) en Sidney van den Bergh (penningmeester parochie Heilige Willibrordus te Oss).

Kosten

De kosten voor dit webinar zijn € 25,00 excl. 21% BTW) per deelnemer.

Praktisch

Voor onze webinars en online cursussen maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.