HomeOpleidingsaanbod Leerlijn Erfgoedbeleid

Leerlijn Erfgoedbeleid

Voor de (startende) erfgoedprofessional, werkzaam als beleidsmedewerker bij gemeente, provincie of andere (erfgoed)organisatie.

Erfgoed vormt een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Het vertelt verhalen over onze geschiedenis en bindt ons met het verleden. Provincies en gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om dit prachtige erfgoed te behouden.

Daarom hebben wij speciaal voor de beleidsmedewerker een zesdaagse Leerlijn Erfgoedbeleid ontwikkeld. In deze leerlijn komen alle onderwerpen aan bod die u nodig heeft om een goede invulling te geven aan goed (= ‘gedragen’) erfgoedbeleid binnen uw organisatie.

Duur en inhoud

Deze leerlijn bestaat uit 6 dagen, te weten de 5 volgende cursussen:

 1. Erfgoed: een kennismaking (tweedaagse);
 2. Gemeentelijk erfgoedbeleid;
 3. Erfgoed en financiën;
 4. Verplichte keuze uit 2 andere themadagen uit het aanbod (Vergunningverlening, Erfgoed & Ruimte, Erfgoed & Herbestemmen, Erfgoed & Duurzaamheid, Energietransitie, etc.)

Let op! Niet alle data van de voorjaarscursussen 2019 zijn op dit moment bekend. Deze data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. U kunt wel alvast aanmelden voor de Leerlijn. 

Voor wie is deze leerlijn bedoeld?

Deze leerlijn is bestemd voor de (startende) erfgoedprofessional, werkzaam als beleidsmedewerker bij gemeente, provincie of andere (erfgoed)organisatie.

Wat bereikt u met deze leerlijn?

 • kennis van het erfgoedveld op hoofdlijnen;
 • inzicht in de diversiteit van het veld;
 • praktische aanpak voor ‘t opzetten van erfgoedbeleid;
 • inzicht in het belang van communicatie over erfgoed(beleid);
 • betere keuzes maken rondom erfgoedbeleid;
 • kennis van subsidiemogelijkheden;
 • kennis van financierings- en fiscale mogelijkheden;
 • inzicht in het werk van erfgoedspecialisten;
 • inzicht in samenhang diverse beleidsvelden;
 • u weet op goede wijze uw nieuwe netwerk in te zetten.

Cursusdagen

 • Dag 1: Erfgoed een kennismaking dag 1 (dinsdag 5 maart 2019)
 • Dag 2: Erfgoed een kennismaking dag 2 (donderdag 28 maart 2019)
 • Dag 3: Erfgoed en financiën (dinsdag 2 april 2018)
 • Dag 4: Gemeentelijk Erfgoedbeleid (donderdag 4 april 2019)
 • Dag 5 en 6 naar keuze uit ons aanbod.

Afsluiting Leerlijn ntb
Afsluiting met alle deelnemers d.m.v. een korte presentatie over de opgedane kennis (Amersfoort).

Kosten

De kosten voor de volledige leerlijn bedragen € 1.495,00 per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee, lunches en excursies.

"Leerzaam en praktisch"