HomeOpleidingsaanbod Leerlijn Vergunningverlening

Leerlijn Vergunningverlening

In deze leerlijn staat een goede omgang met erfgoedwaarden, inclusief ruimtelijke en archeologische waarde centraal. De lijn bestaat uit de tweedaagse cursus Erfgoed: een kennismaking en het drieluik Vergunningverlening. In de eerste twee cursusdagen van het drieluik ligt de nadruk op de totstandkoming van een ‘goed’ plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de kwaliteit van advisering noodzakelijk voor een vergunning. De tweede dag richt zich op de besluitvorming rondom de vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de planbegeleiding, het toezicht en de handhaving.

Na voltooiing van deze leerlijn heeft u kennis van het restauratieproces (van (goed) plan tot uitvoering) en kunt u eigenaren goed begeleiden in dit proces. Met de leerlijn willen we voldoen aan de kwaliteitscriteria, die aan overheden en (omgevings) diensten gesteld gaan worden t.a.v. goede uitvoering van de Wabo/Omgevingswet.

Duur en inhoud

De leerlijn Vergunningverlening bestaat uit 5 dagen, te weten de 4 volgende cursussen:

 • Erfgoed: een kennismaking (tweedaagse): 6 en 27 september
 • Vergunningverlening I: totstandkoming van de vergunning: 13 september 2018
 • Vergunningverlening II: adviseren in kwaliteit: 18 september 2018
 • Vergunningverlening III: toezicht en handhaving: 25 september 2018  

Na het afronden van de verplichte cursusdagen, ontvangt u een certificaat.
Wilt u niet de volledige Leerlijn volgen. U kunt de cursusdagen ook los van elkaar volgen

Voor wie is deze leerlijn bedoeld?

De leerlijn is bedoeld voor inspecteurs, toezichthouders en handhavers, werkzaam bij gemeente en/of omgevingsdienst, startend in het erfgoedveld. Ook voor opzichters van opdrachtgevers en/of uitvoerders van bouwbedrijven is deze cursus interessant. Basiskennis en/of affiniteit met bouwhistorie/kunde is gewenst.

Resultaat: wat bereikt u met deze leerlijn?

 • kennis van het erfgoedveld op hoofdlijnen;
 • inzicht in het werk van verschillende erfgoedspecialisten;
 • u heeft goed inzicht in het planvormingsproces en wat daarvoor nodig is;
 • u kunt aanvragers efficiënt en effectief informeren over proces en inhoud;
 • u bent in staat knelpunten in het proces tijdig te herkennen en daarop te anticiperen;
 • kennis van de juridische en bestuurlijke mogelijkheden;
 • weet de weg te vinden naar experts, adviseurs en partijen die u kunnen ondersteunen of nader adviseren over de aanpak en handelswijze tijdens de uitvoering.

Wanneer en waar?

Start 6 september 2018 te Amersfoort met de tweedaagse cursus Erfgoed, een kennismaking.

Kosten?

De kosten voor de volledige leergang bedragen € 995,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunches en excursies.

"door het volgen van deze leerlijn voel ik mij een echte professional"

Docenten

Jon Van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur