HomeOpleidingsaanbod Omgevingswet voor erfgoedprofessionals (regio Noord-Oost)

Omgevingswet voor erfgoedprofessionals (regio Noord-Oost)

CORONA 
Ook wij nemen vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid. De ErfgoedAcademie heeft daarom besloten om alle fysieke cursussen en bijeenkomsten te annuleren die gepland staan tot en met eind juni. Achter de schermen zijn wij inmiddels druk bezig met het ontwikkelen van online lesmateriaal. Meer hierover kunt u teruglezen op deze pagina.


Het idee achter de Omgevingswet is simpel: één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De Omgevingswet heeft daarom als doel om alle aspecten van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Cultureel erfgoed is daar ook één aspect van. Cultureel erfgoed gaat over (archeologische) monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Deze cursus heeft als doel kennis en vaardigheden te ontwikkelen om praktijkgericht aan de slag te gaan met de Omgevingswet met de focus op erfgoed.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • Het idee achter de Omgevingswet;
  • De Omgevingswet, de vier AMvB’s en de Omgevingsregeling;
  • De zes kerninstrumenten bij de Omgevingswet;
  • Ondersteunende wetsinstrumenten;
  • Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
  • Anders werken: regionaal werken, integraal werken en participatie.

Voor wie?

De cursus is voor adviseurs cultureel erfgoed werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeenten of provincies.

Wat leert u in deze cursus?

  • Met deze cursus heeft u de (basis)kennis over wat de Omgevingswet en de diverse wettelijke instrumenten betekenen voor (de praktijk van) het cultureel erfgoed.
  • De cursus geeft vooral inzicht wat de bevoegdheden, taken van de gemeente en welke keuzes gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de Omgevingswet.
  • U ontwikkelt vaardigheden voor het anders werken als gevolg van de Omgevingswet in relatie tot erfgoed.

Door de gezamenlijke deelname van RCE-adviseurs en gemeentelijke en provinciale erfgoedprofessionals krijgt u een gedeeld inzicht in elkaars werkzaamheden en verantwoordelijkheden onder de Omgevingswet met betrekking tot erfgoed. 

Wanneer en waar?

Alle cursusdagen zitten vol, u kunt nog wel aanmelden voor de WACHTLIJST 

Overige cursussen:
Woensdag 18 maart 2020 (regio Noord-West) - Hilversum (VOL)
Vrijdag 15 mei 2020 (regio Midden-Zuid) - Eindhoven (VOL)
Vrijdag 5 juni 2020 (Amersfoort) (VOL)

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen €150,00 excl. 21% btw per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch.

Docenten

Nathalie Vossen
PRO-Erfgoed zelfstandig adviseur