HomeOpleidingsaanbod Omgevingswet voor erfgoedprofessionals (regio Noord-Oost)

Omgevingswet voor erfgoedprofessionals (regio Noord-Oost)

Het idee achter de Omgevingswet is simpel: één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De Omgevingswet heeft daarom als doel om alle aspecten van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Cultureel erfgoed is daar ook één aspect van. Cultureel erfgoed gaat over (archeologische) monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Deze cursus heeft als doel kennis en vaardigheden te ontwikkelen om praktijkgericht aan de slag te gaan met de Omgevingswet met de focus op erfgoed.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • Het idee achter de Omgevingswet;
  • De Omgevingswet, de vier AMvB’s en de Omgevingsregeling;
  • De zes kerninstrumenten bij de Omgevingswet;
  • Ondersteunende wetsinstrumenten;
  • Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
  • Anders werken: regionaal werken, integraal werken en participatie.

Voor wie?

De cursus is voor adviseurs cultureel erfgoed werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeenten of provincies.

Wat leert u in deze cursus?

  • Met deze cursus heeft u de (basis)kennis over wat de Omgevingswet en de diverse wettelijke instrumenten betekenen voor (de praktijk van) het cultureel erfgoed.
  • De cursus geeft vooral inzicht wat de bevoegdheden, taken van de gemeente en welke keuzes gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de Omgevingswet.
  • U ontwikkelt vaardigheden voor het anders werken als gevolg van de Omgevingswet in relatie tot erfgoed.

Door de gezamenlijke deelname van RCE-adviseurs en gemeentelijke en provinciale erfgoedprofessionals krijgt u een gedeeld inzicht in elkaars werkzaamheden en verantwoordelijkheden onder de Omgevingswet met betrekking tot erfgoed. 

Wanneer en waar?

De cursus 'Omgevingswet voor erfgoedprofessionals' wordt gegeven in verschillende regio's. Deze cursus vindt plaats Zwolle.
De cursus in Zwolle is helaas VOL. U kunt zich nog wel aanmelden voor Hilversum, Eindhoven of Amersfoort. Of uw naam registeren op de wachtlijst.
WACHTLIJST

Overige cursussen:
Woensdag 18 maart 2020 (regio Noord-West) - Hilversum
Vrijdag 15 mei 2020 (regio Midden-Zuid) - Eindhoven
Vrijdag 5 juni 2020 (Amersfoort)

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen €150,00 excl. 21% btw per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch.

Docenten

Nathalie Vossen
PRO-Erfgoed zelfstandig adviseur