HomeOpleidingsaanbod Omgevingswet voor erfgoedprofessionals

Omgevingswet voor erfgoedprofessionals

Deze online cursus bestaat uit 3 webinars op 27 oktober, 3 en 10 november.


Aanleiding 

Het idee achter de Omgevingswet is simpel: één wet die alle wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en moderniseert. De Omgevingswet heeft daarom als doel om alle aspecten van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Cultureel erfgoed is één van die aspecten. Cultureel erfgoed gaat over (archeologische) monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Bij veel erfgoedprofessionals leven nog vragen en onduidelijkheden over de implementatie van de wet en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse erfgoedpraktijk. Deze webinar helpt de deelnemers zich goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet door (basis)kennis te ontwikkelen om vervolgens zelf praktijkgericht aan de slag te kunnen gaan met de Omgevingswet.

Cursusinformatie

Met deze online cursus heeft u de (basis)kennis over de Omgevingswet en wat de diverse instrumenten betekenen voor (de praktijk van) het cultureel erfgoed. De cursus bestaat uit drie sessies die een samenhangend geheel vormen. De twee eerste sessies worden afgesloten met een werkopdracht. De resultaten van deze werkopdracht worden in de volgende sessie met elkaar besproken. Bij de cursus hoort een syllabus met daarin opgenomen alle wetsartikelen die direct betrekking hebben op erfgoed met een korte uitleg.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Achtergrond en structuur van de Omgevingswet;
 • De Omgevingswet, de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling;
 • De zes kerninstrumenten bij de Omgevingswet;
 • Ondersteunende wetsinstrumenten.

De cursus geeft inzicht in de taken en bevoegdheden van de verschillende overheden en welke keuzes gemaakt kunnen worden bij de uitvoering van de Omgevingswet.

Voor wie? 

De cursus is voor (beleids)adviseurs cultureel erfgoed werkzaam bij rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en adviesbureaus, waterschappen en stichtingen zoals Heemschut, de Hollandse Molen.

Programma

Webinar 1

 • Introductie ErfgoedAcademie
 • Achtergrond bij en totstandkoming van de Omgevingswet
 • Structuur van de Omgevingswet, de AMvB’s en de Omgevingsregeling
 • Voortgang en planning van het wetgevingstraject
 • Uitleg werkopdracht 1

Webinar 2

 • Introductie ErfgoedAcademie
 • Terugkoppeling sessie 1
 • Bespreken werkopdracht 1
 • Wat is de fysieke leefomgeving? Wat is de rol van erfgoed daarin?
 • Erfgoedaspecten van de vier AMvB’s
 • Erfgoedaspecten van de Omgevingsregeling en de bruidsschat
 • Uitleg werkopdracht 2

Webinar 3

 • Introductie ErfgoedAcademie
 • Terugkoppeling sessie 2
 • Bespreken werkopdracht 2
 • Kerninstrumenten van de Omgevingswet
 • De Omgevingsvisie
 • Het Omgevingsplan (van bestemmingsplan naar omgevingsplan)
 • De Omgevingsvergunning
 • Ondersteunende wetsinstrumenten

Door wie?

Deze online cursus wordt verzorgd door Nathalie Vossen en Geertje Korf.

Wanneer?

U kunt aanmelden voor één van de onderstaande groepen:
Groep A: 27 oktober, 3 en 10 november 2020 van 10:00 – 12:00
Groep B: 27 oktober, 3 en 10 november 2020 van 13:30 – 15:30

Kosten

De kosten voor deze online cursus bedragen € 150,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze webinars maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Docenten

Nathalie Vossen
PRO-Erfgoed zelfstandig adviseur
Geertje Korf
GK milieu erfgoed ruimte