HomeOpleidingsaanbod Veldbijeenkomst ‘Beekdallandschap en Erfgoed’

Veldbijeenkomst ‘Beekdallandschap en Erfgoed’

Op 16 april 2020 organiseert de ErfgoedAcademie in samenwerking met STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over de ontwikkeling van beekdallandschappen. Centraal staat de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar kunnen versterken bij maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie, het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap en het betrekken van de burger hierbij.

De bijeenkomst van 16 april is bedoeld voor medewerkers van waterschappen, gemeenten en provincies, alsook voor terreinbeheerders, erfgoedprofessionals en adviseurs en richt zich specifiek op de praktijk in beken en beekdallandschappen.

Datum: 16 april 2020
Locatie: Restaurant Campman Hartenseweg 23 Renkum
Tijd: 09:45-17:00 uur

Bij het zoeken naar oplossingen voor de diverse gebiedsopgaven rondom beken en beekdalen worden traditioneel hydrologische en ecologische analyses gemaakt. Vanuit het ‘nu’ wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor ‘morgen’.  Nieuw is om aan deze analyses een extra dimensie toe te voegen: tijd! Dit aspect kan in beeld worden gebracht door het maken van een biografie van het beekdallandschap. Een dergelijke landschapsbiografie maakt de veranderingen en kwaliteiten van het landschap vanuit het verleden zichtbaar. Dit vormt een goede basis voor de ontwerpopgave van nu en voor de afweging van belangen. Daarnaast is de landschapsbiografie een goede ingang voor een participatieve aanpak voor de verdere ontwikkeling van het beekdallandschap.

Wat gaan we doen?

Op de bijeenkomst van 16 april presenteren we handvatten en voorbeelden om een brug te slaan tussen erfgoed en waterbeheer. Hierbij maken we gebruik van de kennis en tools uit het Handboek Beken en Erfgoed.

Het middagprogramma bestaat uit een excursie in het sprengbekenlandschap van de Veluwe en natuurontwikkeling en industrieel erfgoed (de ‘papierweide’). Tot slot eindigen we met een ruimtelijke ontwikkeling als praktijkcasus (ecoduct in het beekdal).

Programma

09.45 uur Welkom en ontvangst door de docent, Wim Zeeman, Bekenstichting
10.00 uur Bekenlandschap en Erfgoed: een eerste verkenning, Arne Haytsma, RCE;
10.45 uur De landschapsbiografie als instrument bij planvorming, Jan Neefjes, Overland;
11.30 uur Erfgoed als motor voor burgerparticipatie, Lorna Cruickshanks, participatiespecialist, Erfgoedacademie
12.00 uur introductie op de middagexcursie, Wim Zeeman en Johan de Putter
12.30 Lunch
13.30 uur Middagexcursie: Renkums beekdal vanuit cultuurhistorische blik
16.15 uur Afsluiting: reflectie op beekdal en dag
16.30 uur Borrel

Aanmelden

U kunt u aanmelden via de STOWA

Wanneer?

Donderdag 16 april 2020 te Renkum

Kosten

Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. 

"Met de voeten in de klei"