HomeOpleidingsaanbod Duurzaamheid II: Verduurzaming van erfgoed - TRY-OUT

Duurzaamheid II: Verduurzaming van erfgoed - TRY-OUT

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt stimuleren en adviseren op dit terrein.

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag; bijvoorbeeld als woonhuis of kantoor. Daarbij zijn aanpassingen nodig, vaak op het gebied van energie en comfort. Op welke wijze doe je dit? Hoe maak je een monument duurzamer zonder de monumentale waarden op de tocht zetten? Hoe verbeter je het energielabel van een monument? Deze interactieve cursus laat zien dat energie steken in duurzaamheid zinvol is, ook bij monumenten.

Omdat de vragen rondom dit onderwerp veel en divers zijn en de oplossingsrichtingen vaak nog experimenteel, bieden wij deze cursus aan als try-out en kunt u gratis deelnemen.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • principes van verduurzaming;
 • kwantificeren en kwalificeren van energiebesparing en de mogelijkheden;
 • de invloed van gebruikers bij verduurzaming;
 • relatie cultuurhistorische waarden en verduurzaming van erfgoed, wat zijn de (on)mogelijkheden;
 • bouwfysische begrippen, duurzame materialen en technieken;
 • tips om mee te beginnen;
 • voorbeelden uit de gemeentelijke adviespraktijk;
 • de praktijk van de eigenaar;
 • communicatie naar eigenaren;
 • globale basiskennis om verduurzamingsmaatregelen van erfgoed te kunnen beoordelen.

In de middag is er een excursie over landgoed Twickel.

Voor wie?

De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten en provincies, die te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing. Overige professionals die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers. 

Door wie?

Aan deze dag wordt bijgedragen door onder anderen Tom Temmink, adviseur ruimtelijke kwaliteit, Het Oversticht, Yvonne Segers, architect Bierman Henket, Ina Roeterdink, senior medewerker strategie & ontwikkeling, Nationaal Restauratiefonds, Jacco Hulst, vastgoedbeheer landgoed Twickel.

Wat leert u in deze cursus?

 • Met deze cursus krijgt u inzicht in hoe erfgoed op een verantwoorde manier verduurzaamd kan worden en hoe u erfgoedaspecten hiervoor kunt inzetten.
 • U kunt met eigenaren en ontwerpers zinvol over verduurzaming van erfgoed in gesprek en hen daar beargumenteerd over adviseren.
 • Workshop waarderingskader – energie waardentabel voor een monument.

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus:

De cursus maakt deel uit van het Drieluik Duurzaamheid. Deze cursus is ook apart te volgen.

Wanneer en waar?

17 maart 2020. Locatie: 't Hoogspel, Bornsestraat 1, t.o. Landgoed Twickel, Ambt Delden, (Overijssel)

Kosten

Deze cursus wordt aangeboden als try-out. Deelname is gratis, maar bij niet tijdig afmelden (10 dagen voorafgaande de cursus), wordt een no-show fee van €150 per dag in rekening gebracht.

Docenten

Marieke van Zanten
Het Oversticht