HomeOpleidingsaanbod Vergunningen I: Totstandkoming van de vergunning

Vergunningen I: Totstandkoming van de vergunning

De omgang en besluitvorming met betrekking tot het wijzigen van erfgoed is in de regel vastgelegd in wet- en regelgeving wanneer de waarden van belang zijn. De vergunning dient een goede basis te zijn voor de aansturing van het uitvoeringsproces, overtuigend bij beroep en bezwaar en duidelijk als formeel document voor toezicht en handhaving tijdens de uitvoering. Het doel is immers een vergunning qua inhoud duidelijk voor alle belanghebbenden.

Op deze cursusdag geven we handreikingen hoe je tot een effectieve planvorming kan komen waarbij de erfgoedwaarden in de plannen en procedure voldoende aandacht krijgen. De cursus geeft inzicht hoe je met erfgoed bij verandering omgaat en hoe daarover een integraal advies en oordeel te geven op basis van een gedegen en afgewogen plan. Hoe komt zo'n plan tot stand, wat is daarvoor nodig en welke kwaliteitscriteria heb je nodig om aan te toetsen. Het belicht ook met name de rol van adviseurs en planbeoordelaars en de opzet van een effectief vooroverleg.

Deze cursusdag biedt u zowel procedurele als juridische kennis over hoe een vergunningstraject zo effectief kan verlopen: vanaf intake van een aanvraag tot en met de afgifte van een vergunning. Veel aandacht wordt besteedt hoe een vergunning inhoudelijk moet worden ingericht, we besteden aandacht aan welke onderwerpen daarbij van belang zijn en hoe een afgewogen besluit genomen wordt.

Welke onderwerpen komen aanbod?

 • de procedure van de omgevingsvergunning m.b.t. het erfgoed;
 • toelichting op de  verschillende procedure aspecten;
 • spelregels van vergunningvrij en vergunningplichtige werkzaamheden;
 • juridische aandachtspunten, jurisprudentie, reikwijdte van de (omgevings)vergunning;
 • relatie met andere regelgeving, zoals ruimtelijke ordening en archeologie;
 • de inbreng van verplichte adviezen in combinatie met de belangenafweging;
 • hoe ziet een werkbare (voor alle direct betrokkenen) omgevingsvergunning eruit?;
 • relevante actualiteiten Omgevingswet;
 • gezamenlijk uitwerken van praktijkcases.

Voor wie?

Deze cursusdag is bij uitstek geschikt voor (erfgoed)professionals, werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten en/of provincies, die direct zijn betrokken bij de besluitvorming, opstelling en afhandeling van (omgevings)vergunningen. Daarnaast is deze cursus interessant voor degene die meer wil weten over de praktijk van vergunningverlening.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • inzicht in de verschillende aspecten van vergunningverlening rondom erfgoed;
 • inzicht in het proces rondom de besluitvorming;
 • u kunt aanvragers efficiënt en effectief informeren over proces en inhoud;
 • u herkent mogelijke knelpunten in de procedure en bent in staat om daarop te sturen;
 • u bent in staat verschillende adviezen en eisen in een besluitvoorstel samen te brengen;
 • u bent in staat een inzichtelijk en juridisch (houdbare) zorgvuldig vergunningsconcept op te stellen;
 • u bent in staat te participeren in het proces van bezwaar en beroep of afwijkingen in uitvoering;
 • u breidt uw netwerk uit.

Wanneer en waar?

Woensdag 25 september 2019 te Utrecht 

Kosten?

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

Deze cursusdag maakt deel uit van de Drieluik Vergunningverlening.


"Het was goed dat we direct vragen konden stellen"

Docenten

Jon Van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur