HomeOpleidingsaanbod Vergunningen III: toezicht en handhaving

Vergunningen III: toezicht en handhaving

Voor (gemeente)-ambtenaren en direct betrokkenen bij vergunningverlening.

Om te zorgen dat plannen uitgevoerd worden zoals ze zijn overeengekomen en vergund, is toezicht en begeleiding op de bouwplaats onmisbaar. Hoe goed de voorbereiding ook is en hoe nauwgezet de uitvoering in bestek en tekeningen is vastgelegd, tijdens de uitvoering zullen zich altijd veranderingen voordoen. Vooral bij monumenten is niet alles helemaal van te voren te bepalen. Erfgoedwaarden zijn meestal niet eenduidig vast te leggen. Betrokkenheid blijft ook tijdens de uitvoering nodig. Uiteindelijk telt het eindresultaat.  

Met deze cursusdag krijgt u praktische kennis en handvatten t.b.v. toezicht en handhaving bij wijziging van erfgoed. Dit kunnen zowel restauraties als uitvoeringsplannen voor een herbestemming zijn.  De cursus geeft inzicht in wat u mogelijkheden zijn om constructief in te zetten op een juiste uitvoering van de plannen en effectief te handelen bij onvoorziene situaties.

Welke onderwerpen komen aanbod?

 • juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor handhaving en toezicht;
 • kennis en inzicht in de uitvoering van een plan;
 • herkennen en erkennen van erfgoedwaarden in de uitvoering van restauraties;
 • hoe te handelen bij onverwachte (archeologische) 'vondsten';
 • op welke wijze controle houden op de uitvoering van nadere voorwaarden;
 • welk werk is vergunningsvrij en vergunningsplichtig;
 • toezichtaspecten met betrekking tot beschermd stadsgezicht, ruimtelijke waarden en bestemmingsplan.

Voor wie?

Deze cursusdag is bedoeld voor inspecteurs, toezichthouders en handhavers, werkzaam bij gemeenten en/of omgevingsdiensten. Ook voor opzichters van opdrachtgevers en/of uitvoerders van bouwbedrijven is deze cursus interessant.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • inzicht in een zorgvuldig en effectief uitvoeringsproces, inclusief goed eindresultaat;
 • u bent in staat knelpunten in het proces tijdig te herkennen en daarop te anticiperen;
 • inzicht hoe te handelen bij calamiteiten;
 • kennis van de juridische en bestuurlijke mogelijkheden;
 • weet de weg te vinden naar experts, adviseurs en partijen die u kunnen ondersteunen of nader adviseren over de aanpak en handelswijze tijdens de uitvoering.

Wanneer en waar?

Dinsdag 8 oktober 2019 te Den Haag

Kosten?

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

Deze cursusdag maakt deel uit van de Drieluik Vergunningverlening."Het was goed dat we direct vragen konden stellen"

Docenten

Jon Van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur