HomeOpleidingsaanbod Drieluik Vergunningverlening (Friesland)

Drieluik Vergunningverlening (Friesland)

Het drieluik Vergunningverlening bestaat uit 3 dagen op locatie:

In de eerste twee cursusdagen ligt de nadruk op de totstandkoming van een ‘goed’ plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de besluitvorming en het opstellen van een degelijke vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. De tweede dag vooral over de kwaliteit van advisering die noodzakelijk is voor een vergunning. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk: te weten de planbegeleiding, toezicht en handhaving.

Na voltooiing van de drie dagen heeft u kennis van het restauratieproces (van (goed) plan tot uitvoering) en kunt u eigenaren goed begeleiden in dit proces. Met dit drieluik willen we voldoen aan de kwaliteitscriteria, die aan overheden en (omgevings) diensten gesteld gaan worden t.a.v. goede uitvoering van de Wabo/Omgevingswet.

Vergunningverlening I Totstandkoming van de vergunning


Wat leert u in deze module?

 •  inzicht in de verschillende aspecten van vergunningverlening rondom erfgoed;
 •  inzicht in het proces rondom de besluitvorming;
 •  u kunt aanvragers efficiënt en effectief informeren over proces en inhoud;
 •  u herkent mogelijke knelpunten in de procedure en bent in staat om daarop te sturen;
 •  u bent in staat verschillende adviezen en eisen in een besluitvoorstel samen te brengen;
 •  u bent in staat een inzichtelijk en juridisch (houdbaar) zorgvuldig vergunningsconcept op te stellen;
 •  u bent in staat te participeren in het proces van bezwaar en beroep of afwijkingen in uitvoering;
 •  u breidt uw netwerk uit.

Vergunningverlening II Adviseren over kwaliteit


Wat leert u in deze module?

 • u heeft goed inzicht in het planvormingsproces m.b.t. erfgoed;
 • u heeft beter inzicht in wat een goed plan is en wat daarvoor nodig is;
 • u heeft beter inzicht in uw rol rondom de totstandkoming van een advies over erfgoed;
 • u heeft beter inzicht in afweging erfgoedbelangen en andere belangen;
 • uw beoordeling en advies zal bijdragen aan de kwaliteit van de vergunning en dus aan de kwaliteit van instandhouding van monumenten.

Vergunningverlening III Toezicht en handhaving


Wat leert u in deze module?

 • inzicht in een zorgvuldig en effectief uitvoeringsproces, inclusief goed eindresultaat;
 • u bent in staat knelpunten in het proces tijdig te herkennen en daarop te anticiperen;
 • inzicht in hoe te handelen bij calamiteiten;
 • kennis van de juridische en bestuurlijke mogelijkheden van toezicht en handhaving;
 • u weet de weg te vinden naar experts, adviseurs en partijen die u kunnen ondersteunen of nader adviseren over de aanpak en handelswijze tijdens de uitvoering.

Voor wie?

Deze cursusdag is voor inspecteurs, toezichthouders, boa’s en handhavers, werkzaam bij gemeenten en/of omgevingsdiensten, werkzaam in de provincie Friesland. Ook voor opzichters van opdrachtgevers en/of uitvoerders van bouwbedrijven is deze cursus interessant.

Wanneer?

 De cursus vindt plaats op 23 en 24 september en 6 oktober 2021 in Stania State te Oentsjerk
De training gaat door bij minimaal 15 deelnemers.

Kosten

De kosten bedragen € 850,00 (excl. 21% btw en koffie/thee/lunch)

Programma

Drieluik Vergunningverlening Fryslan 

 

Docenten

Jan van de Voorde
Van de Voorde Monumentenadvies Adviseur