HomeOpleidingsaanbod Webinar: Erfgoed en herbestemmen

Webinar: Erfgoed en herbestemmen

Op 24 september is de cursus Erfgoed en Herbestemmen. Tijdens deze cursus leert u dat er algemene uitgangspunten zijn ten aanzien van het proces, maar dat herbestemming vaak vooral maatwerk is en specialisme vereist. Dit duo-webinar is een introductie op deze cursus. Het volledige webinar is opgedeeld in twee los te volgen onderdelen op 12 mei en 26 mei. 

Karianne Vandenbroucke, restauratie-architect,  is één van de experts tijdens de cursusdag in september. Volgens haar loopt het kennisniveau over herbestemming niet altijd synchroon met de praktijk. “Herbestemming van erfgoed is niet langer voorbehouden aan restauratiespecialisten, maar behoort tegenwoordig tot de dagelijkse praktijk van ontwerpbureaus, architecten en projectontwikkelaars. Zij lopen vaak tegen vragen aan als: wat kan? wat mag? en wat móet? 

Daarnaast kan het voor erfgoedambtenaren lastig zijn om architecten en uitvoerende partijen te begeleiden die een heel andere achtergrond hebben dan de ‘klassieke’ restauratie-architect of restauratie-aannemer die voorheen de vaste gesprekspartner was.” Karianne probeert dit spanningsveld te overbruggen door het herbestemmingsproces in toegankelijke stappen te benaderen. Tijdens het duo-webinar behandelt zij de eerste twee stappen in dit proces.

Deel I: Behoud door ontwikkeling - 12 mei 2020
Het antwoord op de vraag: ‘Waarom moet dit gebouw behouden blijven?’ is de basis voor het hele herbestemmingsproces. Een herbestemmingsopgave die bestaat uit een ontwerpvisie en een restauratievisie, die beiden gestoeld zijn op de erfgoedwaarden van het object, geeft de meeste kans tot slagen. In dit webinar leert u welke erfgoedwaarden er zijn en hoe u een bouwhistorische quickscan kunt uitvoeren om deze te vinden.

Deel II: Het herrezen gebouw - 26 mei 2020
Als u, door het onderzoek, het gebouw goed kent, zijn de volgende vragen: ‘Welke functie past hier goed?’ en ‘Hoe ga ik nieuwe onderdelen vormgeven?’ Dit webinar gaat over de ontwerpvisie in relatie tot de erfgoedwaarden. We onderzoeken hoe je ontwerpt in een bestaand gebouw, welke ontwerphoudingen er zijn voor een nieuw onderdeel en hoe het gebouw zich verhoudt tot zijn omgeving.

Wat bereikt u met dit webinar?

De webinars geven u op toegankelijke wijze inzicht in de eerste stappen van een herbestemmingsproces. 

Programma 


Dinsdag 12 mei en dinsdag 26 mei 

  • Inloop vanaf 14.45 uur
  • Inleiding en inventariseren voorkennis deelnemers – ca. 10-15 min
  • Theoretisch deel door Karianne Vandenbroucke middels een casus – ca. 30 min
  • Vragenronde (tijdens lezing kunnen vragen gesteld worden in de chat) en afsluiting – ca 20 min
  • De webinars zijn ieder afzonderlijk te volgen.

Voor wie?

De webinars zijn een introductie op de cursus Erfgoed en Herbestemmen en zijn bestemd voor iedereen, die betrokken is bij een dergelijk complexe opgave, zoals ambtenaren erfgoed en/of ruimtelijke ordening, stedenbouwers, architecten. Enige kennis van de erfgoedsector is een pré.

Door wie?

De webinars worden verzorgd door Hilde van Werven, docent ErfgoedAcademie, en expert Karianne Vandenbroucke, restauratie-architect bij Rijnboutt, Amsterdam, en schrijfster van het boek Mag dit wegmethodiek voor herbestemmen.

Wanneer?

Dinsdag 12 mei en 26 mei van 15.00 - 16.00 uur.  U kunt niet meer aanmelden, het webinar is VOL. U kunt zich wel inschrijven voor de cursus Erfgoed en Herbestemmen op 24 september.  

Praktisch

Voor onze webinars maken gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link en een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te kunnen nemen.

Docenten

Karianne Vandenbroucke
Karianne Vandenbroucke
Rijnbout Senior architect erfgoed
Hilde van Werven
Bouwkundig adviseur