HomeOpleidingsaanbod Webinar Stedenbouw voor extremen

Webinar Stedenbouw voor extremen

In samenwerking met de ErfgoedAcademie organiseert Architectuurcentrum AORTA het webinar Stedenbouw voor Extremen - Kanaleneiland.

Nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie vragen om slimme oplossingen in naoorlogse wijken zoals Kanaleneiland. Ook zijn er wensen om de woningvoorraad te differentiëren en te verdichten. Het Utrechtse AORTA initieerde een ontwerpend onderzoek naar de toepassing van de oorspronkelijke ontwerpprincipes van het groen voor een klimaatbestendige omgeving voor Kanaleneiland Midden Noord.

De uitkomst is een klimaat- en toekomstbestendige ontwerpgrammatica voor vergelijkbare naoorlogse wijken. Wat zijn de generieke principes van het groen in de naoorlogse stedenbouw, gezien vanuit Kanaleneiland? Het toont dat er samenhang is tussen de groenstructuren op wijkniveau, en die in de straten. Met deze ontwerpgrammatica kun je beter bepalen hoe nieuwe ingrepen passen in de gehele compositie van de naoorlogse wijk, waar stedenbouw, groen en architectuur als geheel zijn ontworpen.

In dit webinar

Aan de hand van de wijk Kanaleneiland, Utrecht komt de vraag aan de orde: hoe kunnen de oorspronkelijke ontwerpprincipes van het groen in naoorlogse wijken gerevitaliseerd én ingezet worden bij de klimaatopgave in deze wijken? Stedenbouwkundige Hester van Gent gaat in op cultuurhistorie, ontwerp en de ‘taal’ van de naoorlogse wijk. Landschapsarchitect Paul Achterberg presenteert een routekaart van ontwerpprincipes en klimaat- en toekomstbestendige ingrepen voor Kanaleneiland.

Dit ontwerpend onderzoek is tot stand gekomen met bijdragen van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over het programma op de website van AORTA 

Wanneer?

Dit webinar is te volgen op één van de volgende data: 

  • Donderdag 11 februari, 15.30-17.00 uur
  • Woensdag 17 februari,  15.30-17.00 uur

Voor wie?

Het webinar is voor iedereen die bezig is met naoorlogse wijken, groen (erfgoed) en klimaatadaptatie.

Praktisch

Het webinar vindt plaats in het platform Zoom.

Kosten

Deelname is gratis