Privacybeleid

Gegevens over het bezoek van deze site gebruiken we om de bezoekersaantallen en het totale aantal pageviews in beeld te brengen en om inzicht te krijgen in het gebruik van de site.  Wij verkopen geen gegevens aan derden.

E-mailadressen die bij ons bekend zijn staan alleen in ons bestand om de digitale nieuwsbrief te versturen. Wij stellen deze gegevens niet ter beschikking aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Uw persoonsgegevens worden geregistreerd conform de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.