Home Jubileumjaar 2021: 35 jaar ErfgoedAcademie

Jubileumjaar 2021: 35 jaar ErfgoedAcademie

De Erfgoedacademie is jarig! Wij bestaan 35 jaar. Gedurende die jaren hebben wij ons ontwikkeld tot een breed en uniek cursusinstituut voor erfgoedprofessionals. In 1986 richtten het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de ErfgoedAcademie op. De focus lag op het gebouwde erfgoed en op de medewerkers van provincies en gemeenten die er in die tijd taken bijkregen op het gebied van de bescherming van erfgoed. Inmiddels bedienen we een brede doelgroep met een divers, zowel online als offline, aanbod. Hierbij zetten we erfgoed in als bron en inspiratie voor de maatschappelijke opgaven van onze tijd.

Terug naar 1986 

De aanleiding voor de oprichting van de Erfgoedacademie was de komst van een nieuwe regeling voor de subsidiering van restauraties van rijksmonumenten. Gemeenten en provincies kregen hierin een belangrijke rol. Dit leidde tot bezorgdheid bij met name het Nationaal Restauratiefonds en het NCM (Nationaal Contact Monumenten), de ‘voorganger’ van de huidige Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Men vond het belangrijk dat de betrokken ambtenaren goed geschoold aan hun nieuwe taak konden beginnen. Een aantal deskundigen maakte een eerste documentatiemap: ‘Gemeentelijke monumentenzorg in de praktijk’. Dit was de basis voor de eerste, drukbezochte, cursussen in het voorjaar van 1986.

Waar staan we na 35 jaar?

Inmiddels heeft die basismap uit 1986 plaatsgemaakt voor een breed aanbod aan cursussen, gericht op een bredere doelgroep en met werkvormen die passen bij deze tijd. De werkpraktijk van erfgoedambtenaren bepaalt nog steeds het hart van wat wij doen, maar ons aanbod groeit en beweegt mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en daarmee in de erfgoedpraktijk. Wij ondersteunen vandaag de dag erfgoedprofessionals in de omgang met cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord. Daarnaast richten wij ons ook op professionals uit andere maatschappelijke en ruimtelijke domeinen, zodat ook zij erfgoed meenemen bij hun opgaven.

Verbreden, verdiepen, verbinden

De praktijk vraagt continue om (bij)scholing, verdieping, een kritische blik op de gehanteerde visie op erfgoed en om nieuwe vaardigheden. Elke erfgoedprofessional heeft bovendien een eigen scholingsbehoefte. Daarom biedt de ErfgoedAcademie niet alleen cursussen, maar organiseren wij ook (netwerk)bijeenkomsten en een meerdaagse leergang Erfgoedfilosofie. Daarnaast ontwikkelt de ErfgoedAcademie e-learningmodules voor vrijwilligers en organiseert Erfgoedparticipatie-labs. Deelnemers gaan hier aan de slag met de vragen hoe de maatschappelijke waarde van erfgoed centraal te stellen is en hoe professionals het beste kunnen samenwerken met alle betrokkenen.

Leren van en met elkaar

Emeritus-hoogleraar Nico Nelissen was in 1986 betrokken bij het maken van het allereerste cursusmateriaal. In 1996 beschreef hij in het boek ’10 jaar Monumentenzorg in Nederland’ dat kennisoverdracht slechts één doel is van het aanbod van de ErfgoedAcademie: ‘Cursussen fungeren als cement voor de decentrale monumentenzorg. De cursusdagen brengen alle eilandjes weer bij elkaar en tonen aan hoe de ‘monumentale archipel’ volledig afhankelijk is van elkaars bestaan en van het van elkaar leren.’

Hoewel hij dit alweer 35 jaar geleden schreef, onderschrijven wij die functie van erfgoed én van de ErfgoedAcademie nog steeds: leren van en met elkaar. Ook de komende 35 jaar zetten wij ons in voor goed opgeleide en gedreven erfgoedprofessionals.

Op woensdag 1 september organiseerden wij ons verjaardagswebinar wat in het teken stond van ons 35 jaar bestaan met als thema: “De kracht van educatie in de veranderende wereld van erfgoed”. 

U kunt dit feestelijke webinar hier terugkijken.