Ons verhaal

Erfgoed centraal

Ons team van vaste medewerkers en docenten zet zich dagelijks in voor een deskundig erfgoedveld. Erfgoedprofessionals kunnen bij ons terecht voor bijscholing op actuele erfgoedonderwerpen.

Train the trainer
Team ErfgoedAcademie
Experts

Online, offline, blended en hybride erfgoedcursussen

Wij verzorgen erfgoedcursussen, online in onze studio, fysiek op erfgoedlocaties, in een combinatie van beide, én op maat, die aansluiten op actuele thema’s. Wij bieden het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn om erfgoed in te zetten als inspiratiebron voor actuele maatschappelijke opgaven. Dit doen wij al meer dan 35 jaar, met een klein en ondernemend team en met enorm veel plezier.

Actuele ontwikkelingen

Erfgoed verbindt ons en is een belangrijke drager van onze identiteit. De dynamiek in de erfgoedsector is groot en de sector kent meerdere uitdagingen. Terwijl (erfgoed)ambtenaren en andere professionals een onmisbare functie vervullen voor het kwalitatieve behoud van erfgoed slinkt het aantal en gaan kennis en ervaring verloren door pensionering en personele wisselingen. We zien daarnaast dat erfgoed steeds meer verbonden raakt met maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, energietransitie en democratisering. Erfgoedprofessionals moeten dan ook samenwerken met collega’s op die onderwerpen. Hierdoor verandert hun rol. Er zijn nieuwe vaardigheden en verbindingen nodig voor de professionals die met erfgoed werken. Daarom verbinden en ontsluiten wij erfgoedkennis én vaardigheden op zo’n manier dat professionals deze direct kunnen toepassen in hun praktijk. 

Samen met onze partners

Om ons doel te bereiken, werken wij samen met kennispartners in alle erfgoeddomeinen. Met ons brede netwerk van specialisten openen wij de erfgoedwereld voor alle professionals die met erfgoed in aanraking komen én helpen we hen het geleerde toe te passen in de praktijk. Als een van de weinige cursusaanbieders zijn wij actief in alle erfgoeddomeinen: monumenten, landschappen, archeologie, collecties & musea en immaterieel erfgoed.

ErfgoedAcademie. Van kennis naar kunde

Victor de Stuersstichting

De ErfgoedAcademie is een activiteit van de Victor de Stuersstichting. Deze stichting heeft als doelstelling: het genereren, verzamelen, delen en verspreiden van kennis over de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Via de ErfgoedAcademie geeft de stichting invulling aan deze doelstelling.

Het bestuur van de stichting bewaakt de uitgangspunten en ambities en houdt zicht op de financiën van de Academie. Ook bepaalt het bestuur, samen met de directie, de uitgangspunten voor het programma-aanbod en voert overleg met de oprichters: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Restauratiefonds. Het bestuur bestaat uit de heer dr.ir. J. (Joks) Janssen, voorzitter, de heer W.R. (Wouter) Terpstra, penningmeester, de heer W. (Wim) Manuhutu, secretaris, mevrouw D. (Dorine) van Hoogstraten en mevrouw A. (Ann-Katrin) Adolph.

De programmacommissie

De programmacommissie is het inhoudelijk hart van de ErfgoedAcademie. De leden adviseren directie en coördinatoren van de ErfgoedAcademie over de behoeften aan erfgoedkennis en -vaardigheden die er leven in de beroepspraktijk. Mede op basis hiervan maken wij een relevant cursusaanbod. In de programmacommissie zitten vertegenwoordigers van de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, Gemeentes en Provincies en experts rond specifieke thema’s zoals onder meer Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten.

Kantoor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed