Cursusaanbod 2022
 • Verdieping op actuele erfgoedthema's
 • Voor erfgoedprofessionals
 • Van kennis naar kunde
 • Interactieve werksessies
Overige bijeenkomsten
 • Over actuele erfgoedthema's
 • Voor (startende) erfgoedprofessionals
 • Online kennis en ervaring delen
 • Interactieve bijeenkomsten
Erfgoedfilosofie
 • reflectie op de professie en de eigen praktijk
 • gerenommeerde masters
 • training in vaardigheden
 • min. HBO en 5 jaar praktijkervaring
ErfgoedAcademie: voor de erfgoedprofessional van nú

De ErfgoedAcademie biedt cursussen aan rondom actuele erfgoedthema’s, netwerkbijeenkomsten en een leergang Erfgoedfilosofie. Praktijkgericht onderwijs voor professionals in de erfgoedsector. De ErfgoedAcademie is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nationaal Restauratiefonds.

ErfgoedOntmoeting Kennis & ervaring uitwisselen

Onder de naam ‘ErfgoedOntmoeting’ organiseren wij twee keer per jaar een ontmoeting tussen de leden van de ErfgoedAcademie. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en het aanscherpen van het eigen denken staan centraal.

Erfgoedparticipatie voor erfgoedprofessionals

De samenleving betrekken bij het erfgoed en het erfgoed inzetten voor sociaalmaatschappelijke doelen, dat is de opdracht waar de erfgoedprofessionals van nu voor staan. Hoe kun jij je ontwikkelen tot de facilitator en verbinder die deze taak oppakt?