Essays leergang Erfgoedfilosofie

Door gedreven erfgoedprofessionals

Ieder jaar volgen ongeveer 15 gedreven erfgoedprofessionals de leergang Erfgoedfilosofie bij de ErfgoedAcademie. Inmiddels zijn er in totaal rond 130 alumni van de ErfgoedAcademie. Het resultaat van deze leergang zijn nieuwe, verrassende erfgoed inzichten, een netwerk en mooie essays als resultaat. Essays die we graag ook met andere professionals delen.

Lees mee

Daan Lavies, adviseur architectuurhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, schreef over “Integraal de heilige graal! Maar hoe doen we dat allemaal? Dit essay gaat over de rol van erfgoedadviseurs, met name adviseurs architectuurhistorie, in het kader van de invoering van de Omgevingswet in Nederland vanaf 1 januari 2024. Daan beschrijft de uitdagingen waarmee erfgoedadviseurs worden geconfronteerd bij het afwegen van verschillende belangen en expertises in het proces van monumententransformaties. Onder de Omgevingswet worden concepten zoals 'ja-mits-denken', 'integraal werken', en 'omgevingstafels' geïntroduceerd om ambtelijke besluitvorming te stroomlijnen.
ESSAY 'Integraal de heilige graal!'

Paul Vesters, medewerker Utrechts Landschap, schrijft in zijn essay over Vliegbasis Soesterberg: Oord van onthouding en verborgen wereldgeschiedenis. 0p de Vliegbasis liggen diverse structuren en staan veeI gebouwen die direct of indirect een relatie hebben met de Koude 0ortog. Utrechts Landschap staat voor de opgave om naast de natuurwaarden van de Vliegbasis ook het verleden levend te houden. Hoe gaan we dat doen? Voor welke strategie kiezen we? Behoud door onthouding lijkt heeI goed te passen bij de weerbarstigheid van de verschillende objecten.
ESSAY 'Vliegbasis Soesterberg oord van onthouding en verborgen wereldgeschiedenis'

Abigail Rousseau, is beleidsadviseur cultureel erfgoed en archeologie in de Provincie Flevoland, schreef haar essay over Erfgoed in nieuw land. Een nieuwe koers voor erfgoedbeleid in Flevoland. Met de nieuwe Omgevingsvisie is de ambitie uitgesproken door de provincie om met erfgoed, met het Verhaal van Flevoland, de bewoners blijvend te binden aan Flevoland en aan elkaar.
ESSAY 'Erfgoed in nieuw land. Een nieuwe koers voor erfgoedbeleid in Flevoland'

Renate Pekaar, werkt als adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij adviseert eigenaren, gemeenten, architecten en uitvoerende partijen over de omgang met gebouwde rijksmonumenten, meestal in het kader van vergunning- en/of subsidieverlening. Zodoende komt zij ook in aanraking met (leegstaand) agrarisch erfgoed, vooral in Zeeland. Dit vormt met Amsterdam en Zaanstad haar werkgebied. De interesses van Renate lopen uiteen van Middeleeuwse kerken tot naoorlogse bouwsystemen.
Lees de essay van Renate door, door te klikken naar Platform VOER, in het document hieronder.
ESSAY 'Even geduld a.u.b. - Behoud door onthouding'

Marjolein Sanderman, is beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden (Gelderland) en schreef over haar zoektocht naar de Nederlandse nationale identiteit, geworteld in geschiedenis en tradities, rijst de vraag of er voldoende aandacht is voor de verhalen van nieuwe Nederlanders en hedendaagse waardering, en of er ruimte is voor een inclusief perspectief op nationale identiteit.
Lees de essay van Marjolein door, door te klikken naar Platform VOER, in het document hieronder.
ESSAY 'Op zoek naar de nieuwe Nederlander in het erfgoed'

Nicole Roeterdink, is erfgoed architect voor kerken. Met haar bureau Rechurch stelt ze kerkenvisies op om parochies en gemeenten een keuze te kunnen laten maken bij gebouwenplannen. Zij verricht herbestemmingsonderzoeken en haalbaarheidsstudies voor kerken die mogelijk aan de eredienst worden onttrokken en ontwerpt herinrichtingen voor kerken die (gefuseerd) voort blijven bestaan.
Lees de essay van Nicole door, door te klikken naar Platform VOER, in het document hieronder.
ESSAY ‘Sluitende kerken en betrokken burgers’

Nanette de Jong, restauratie-architect werkzaam bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, geeft een pleidooi voor platina en imperfectie in haar essay met de titel ‘Mag het ietsje minder?’
ESSAY 'Mag het ietsje minder?'

Victor van der Hidde, adviseur strategie bij Eigen Haard, schreef over cultuurhistorische waarde van alle woningen. Lees hier de verkorte versie van zijn essay.
ESSAY 'Wees niet bang voor waardering'

Paul Schaapman is Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed bij de gemeente Bloemendaal, stelt de vraag: Welk verhaal boeit? Een pleidooi voor verantwoorde subjectiviteit.
ESSAY  'Welk verhaal boeit?'

Mariëlle Roks, beleidsmedewerker Monumenten, bij Gemeente Sittard-Geleen, schreef over “Wat leren we van ‘behoud door ontwikkeling’ voor de particuliere monument-huiseigenaar? 
ESSAY ‘De teugels laten vieren’

Frank Vehof schreef over de waarde van verval voor de monumentenzorg’ ?
ESSAY ‘Biecht van een slechte erfgoedzorger'

Erfgoedprofessionals Bart van der Vossen, Jolie Kalmijn, Lara Voerman en Monique van Drunen geven hun opinie op de veranderde rol van de erfgoedprofessional vanuit hun verschillende werkpraktijken.
ESSAY ’De ErfgoedAcademie en de rol van de erfgoedprofessional’

Har Kuijpers, Heemkundige, erfgoedprofessional en landschapsarchitect. Beleidsmedewerker Cultuurhistorie bij de provincie Noord-Brabant, schreef over meer ruimte voor hart en ziel van de betrokken erfgenamen in de modernisering monumentenzorg.
ESSAY 'Erfgoedzorg met hart en ziel'

Dick de Jager, Beleidsadviseur archeologische monumentenzorg / Dienst Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Almere, schreef over Gebiedsgerichte monumentenzorg in Almere.
ESSAY 'Object of gebied plaats of context?' 

Kees van Dam, Landschapsarchitect bij SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen, schreef over " Waarom het nodig is dat erfgoed óók van 
de schone kant wordt bekeken"
ESSAY 'Oud én Mooi'

Erik Boers

Leergang ErfgoedFilosofie

Van jou als erfgoedprofessional wordt vandaag de dag best veel gevraagd. Tijdens de leergang ontmoet je ervaren erfgoedprofessionals en behandel je samen erfgoeddilemma’s. Door tijdens deze leergang te reflecteren en een visie te ontwikkelen verruim je jouw blik op erfgoed.

Verruim jouw blik op erfgoed. De enige opleiding op filosofische basis!