Behoud en Ontwikkeling

Cursusaanbod

Erfgoed heeft een eigen autonome waarde, maar is niet altijd goed bruikbaar voor de ontwikkeling van de wereld van morgen. Enerzijds is er de uitdaging van ‘behoud van oud voor later’ anderzijds is er ontwikkelruimte nodig voor nu en straks. Dus behouden en tegelijk ook vernieuwen. Deze opgave vraagt continu om keuzes en is daarmee de rode lijn in dit onderdeel. Hoe maak je die keuzes, met wie en hoe zorg je dat die ook uitvoerbaar zijn.