Erfgoed en Leefomgeving

Cursusaanbod

Leer cultureel erfgoed te behouden en in te zetten in ruimtelijke planprocessen en andere opgaven in de leefomgeving met als doel meer ruimtelijke kwaliteit.

Amersfoort Hellestraat