Privacyverklaring ErfgoedAcademie

Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy. In onze privacyverklaring staat alles op een rij.

Algemeen

De ErfgoedAcademie is een activiteit van de Victor de Stuersstichting en wordt uitgevoerd door de stichting Nationaal Restauratiefonds. De ErfgoedAcademie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de cursussen van de ErfgoedAcademie. Deze Privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop de ErfgoedAcademie omgaat met de door u aan de ErfgoedAcademie toevertrouwde persoonsgegevens. Wanneer u aan de ErfgoedAcademie persoonsgegevens verstrekt en de ErfgoedAcademie deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), doet de Erfgoedacademie dat uiterst zorgvuldig.

Waarvoor gebruikt de ErfgoedAcademie de persoonsgegevens (doeleinden)?

De ErfgoedAcademie gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. De persoonsgegevens die u aan de ErfgoedAcademie verstrekt, worden alleen gebruikt voor het uitvoeren en het administreren van uw cursus. Het gaat daarbij om uw naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en, voor zover van toepassing, de organisatie waarvoor u werkzaam bent en uw functie. Indien u heeft aangegeven en daarvoor toestemming heeft gegeven nemen wij uw naam, emailadres en, voor zover van toepassing, organisatie en functie, op in een lijst van deelnemers voor uw specifieke cursus die aan deze deelnemers wordt verstrekt.

Indien u heeft aangegeven en daarvoor toestemming heeft gegeven, zenden wij u per email informatie toe over het cursusaanbod van de ErfgoedAcademie in de vorm van een nieuwsbrief.

Met wie kan de ErfgoedAcademie uw persoonsgegevens delen?

De ErfgoedAcademie verstrekt uw persoonsgegevens niet aan partijen buiten de ErfgoedAcademie, behalve in de volgende situaties.

Uw persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen toegankelijk zijn voor derden die als IT en softwareleveranciers in specifieke situaties inzage hebben in de geautomatiseerde cursusadministratie. De ErfgoedAcademie heeft met deze partijen goede afspraken gemaakt zodat de veiligheid van  uw persoonsgegevens volledig gewaarborgd blijft.

Als de cursus wordt gegeven in de vorm van een webinar, dan wordt deze cursus opgenomen en ter beschikking gesteld aan cursisten die dit Webinar hebben gevolgd of aan die cursisten die het niet niet live hebben kunnen volgen. De opname wordt maximaal een jaar bewaard.

Beveiliging

De ErfgoedAcademie en de uitvoerder het Restauratiefonds nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De ErfgoedAcademie bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. En zo lang de wet de ErfgoedAcademie verplicht om de gegevens te bewaren.

Uw rechten en het contactadres voor privacy vraagstukken

Wanneer u gebruik wenst te maken van uw rechten als betrokkene (recht op inzage, recht op correctie, recht op beperken van het verwerken van uw gegevens, recht op het verwijderen van uw gegevens, recht op het digitaal meenemen van uw gegevens), kunt u uw verzoeken aan de ErfgoedAcademie rechtstreeks indienen aan de uitvoerder van de activiteiten, het Restauratiefonds, via het speciaal daarvoor bedoelde e-mailadres privacy@restauratiefonds.nl.

Website

De ErfgoedAcademie verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website voor het optimaliseren van haar dienstverlening. De ErfgoedAcademie is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom houden we alleen algemene bezoekgegevens bij, zonder deze bezoekers te identificeren, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden verbeterd.

Als u zich inschrijft voor een cursus of meerdaagse opleiding krijgt u een persoonlijk online account bij de ErfgoedAcademie. Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor u en voor de medewerkers van de ErfgoedAcademie.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door links met deze website zijn verbonden.