Algemene voorwaarden

Bij deelname aan een cursus, opleiding, leergang of bijeenkomst van de Erfgoedacademie zijn algemene voorwaarden van toepassing.

De ErfgoedAcademie is een activiteit van de Victor de Stuersstichting.

Kosten

De deelnamekosten zijn vermeld bij iedere bijeenkomst/cursus/training op de website. De bijeenkomsten/cursussen/trainingen van de ErfgoedAcademie zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst/cursus/training een factuur.  Degene die inschrijft voor een bijeenkomst/cursus/training waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, verplicht zich persoonlijk dat de bijdrage wordt betaald. Degene die inschrijft is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, inclusief die die voor een correcte factuur nodig zijn. Mocht onjuistheid en/of onvolledigheid van de gegevens tot gevolg hebben dat een factuur moet worden aangepast of dat een nieuwe factuur moet worden verzonden, dan wordt daarvoor geen  administratiekosten in rekening gebracht.

Inschrijving  

Belangstellenden voor een bijeenkomst/cursus/training schrijven zich in via deze website. U gaat hiervoor naar het inschrijfformulier en vult de verplichte velden in. Na het invullen van de verplichte velden, ontvangt u automatisch een bevestiging van uw inschrijving. Daarnaast ontvangt u enige dagen voor de bijeenkomst/cursus/training per e-mail een deelnamebevestiging met eventuele nadere informatie over het programma en de locatie. Na inschrijving hebt u 14 dagen bedenktermijn. Binnen deze termijn kunt u kosteloos annuleren. U wordt dan automatisch geplaatst. Uw inschrijving is bindend.  

Annuleren  

Bent u bij nader inzien niet in de gelegenheid deel te nemen aan de bijeenkomst/cursus/training dan kunt u uw inschrijving tot twee weken voor de startdatum van de bijeenkomst/cursus/training kosteloos annuleren, daarna wordt het volledige bedrag  in rekening gebracht. Annulering van een inschrijving voordat de bijeenkomst/cursus/training is begonnen, geschiedt door middel van een e-mail of u kunt een vervanger aanmelden.  Na aanvang van de bijeenkomst/cursus/training is annulering niet meer mogelijk.  

Uitstel of annulering van de bijeenkomst

Het kan voorkomen dat de ErfgoedAcademie een bijeenkomst/cursus/training moet uitstellen of annuleren. Als dit een bijeenkomst/cursus/training waarvoor u zich hebt aangemeld, ontvangt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Als de bijeenkomst/cursus/training wordt uitgesteld plaatsen wij u vrijblijvend voor de bijeenkomst/cursus/training  die op een later tijdstip wordt uitgevoerd.

Betaling  

Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige van de vervaldatum af een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in- als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.

Uitsluiting voorwaarden derden

Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden die (de werkgever van) de deelnemer hanteert worden nadrukkelijk uitgesloten. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van de ErfgoedAcademie.  

Auteursrecht  

De ErfgoedAcademie bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de ErfgoedAcademie of betreffende andere auteurs.  

Relatiebestand

De gegevens van cursisten worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de ErfgoedAcademie. De cursist geeft hiermee toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van de ErfgoedAcademie om te worden gebruikt om deze ondermeer te informeren over een bijeenkomst/cursus/training en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling. De ErfgoedAcademie houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Contactgegevens  

ErfgoedAcademie  
Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort
Postbus 2207, 3800 CE Amersfoort
Tel: (088) 253 90 80

IBAN: NL51 RABO 0126 2526 88
BIC: Rabonl2u
BTW nr. NL 8017.73.696  
K.v.K. Utrecht nr. 41185895

Aldus vastgesteld te Amersfoort 22 februari 2017