Agrarisch erfgoed: ‘smaakmaker’ van het landelijk gebied!

Webinar over hoe erfgoed- en agrarisch professionals samenwerken aan kwaliteit van ons landelijk gebied.

Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningnood zullen het platteland sterk veranderen. Daarvoor zijn integrale oplossingen nodig. Welke rol kan agrarisch erfgoed hierin vervullen? In dit interactieve webinar gaan we met elkaar in gesprek over de context, de knelpunten en de kansen die agrarisch erfgoed biedt in de bijdrage aan de kwaliteit van dat landelijk gebied.

Deze cursus is geweest
Boerderij

Alle informatie op een rij

Dit webinar is een samenwerking van Agrarisch Erfgoed Nederland, Boerderijenfonds en ErfgoedAcademie

Begindatum
Kosten
Gratis
Doelgroepen
  • Medewerker gemeente, rijk of provincie
  • Adviseurs en architecten
  • Overige professionals

Aanmelden is niet langer mogelijk

Andere vragen?

Wij beantwoorden ze graag! Als je twijfelt, kunnen we je ook helpen met het kiezen van een cursus die bij jou past.

Neem contact op
  • boerderij2
  • Zeeland20241
  • Boerderij1

Alles wat je moet weten over dit webinar

Sinds de Tweede Wereldoorlog is ruim de helft van alle boerderijen in Nederland verdwenen. De komende vijftien jaar zullen nog eens zo’n 20.000 boerderijen hun agrarische functie verliezen. Zonder zinvolle herbestemming dreigt voor historische, monumentale boerderijen de sloophamer.

Tegelijkertijd staat Nederland voor grote maatschappelijke opgaven die verregaande invloed hebben op het landelijk gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningnood zullen het platteland sterk veranderen. Daarvoor zijn integrale oplossingen nodig. Herbestemming van historische boerderijen kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren en biedt kansen, maar dit wordt nog te weinig als factor meegenomen in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Veel benaderingen gaan uit van het landschap (landschapsbiografie, gebiedsbiografie), maar nemen daarin niet de rol van de agrarische bebouwing mee.

In de webinar schetsen we de maatschappelijke context, bespreken we mogelijke dilemma’s en richten we ons vooral op de kansen en goede voorbeelden. Voorbeelden waarin eigenaren/initiatiefnemers samen met (decentrale) overheden de kansen hebben gezien en benut. 

Webinar gemist, dan kun je deze via onderstaande knop terugkijken. 

Is dit webinar iets voor jou?

Het webinar is bedoeld voor ambtenaren gemeenten en provincies (thema’s erfgoed, ruimtelijk, landelijk gebied/landbouw – met name P10), adviseurs ruimtelijk kwaliteit/gebiedsontwikkeling (erfcoaches), agrarisch makelaars, agrarisch bedrijfsadviseurs,  landschapsarchitecten en andere belangstellenden.

Boerderij5

De experts tijdens het webinar

  • Prof.dr. Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar bij de afdeling Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij directeur van Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. Gert-Jan adviseert, publiceert en spreekt veel over transitieprocessen in stad en land.
  • Gitta op den Akker, directeur Boerderijenfonds. Boerderijenfonds is landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.
  • Rick Brinks, beleidsmedewerker gebouwd erfgoed provincie Groningen en voormalig beleidsmedewerker erfgoed gemeente Oldambt. Hij vertelt over zijn ervaringen met agrarisch erfgoed (bij gemeente en provincie) en met het ontwikkelen van een boerderijenvisie.
  • Ronald van der Vight, mede-initiatiefnemer van Herenboeren Willemshoeve, een initiatief dat een plek vond op de Willemshoeve (gemeentelijk monument op de grens van Baarn en Soest). Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Landgoed Willemshoeve, de stichting die de gebouwen en gronden in eigendom verwierf om deze te verduurzamen, renoveren en herbestemmen, o.a. richting een Herenboerderij, een dagbesteding voor jonge mensen met dementie, trainings- en cursusruimtes, een bedrijfswoning en een aantal kantoren. Hij vertelt over zijn ervaringen met dit herbestemmingstraject.