Erfgoed Deal: Erfgoedinclusieve Leefomgeving

Samen met de ErfgoedAcademie organiseert de Erfgoed Deal een webinarreeks met de titel 'Lessen uit de Erfgoed Deal'. In deze webinarreeks staan de opbrengsten en lessen uit lopende en afgeronde Erfgoed Deal-projecten centraal. Het tweede webinar “Erfgoedinclusieve Leefomgeving” focust op het thema Wonen en Mobiliteit. Hierin bespreken we in het bijzonder hoe projecten erfgoed inzetten om de leefbaarheid en omgevingskwaliteit te versterken.

Deze webinar is geweest
ednov

Alle informatie op een rij

Het webinar bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het plenaire deel worden drie projecten besproken, daarna gaan deelnemers met elkaar en met de sprekers in gesprek over de casus in een verdiepende deelsessies.

Begindatum
Kosten
Gratis
Doelgroepen
  • Medewerker gemeente, rijk of provincie
  • Medewerker erfgoedorganisatie
  • Overige professionals
Webinar moment
tot

Aanmelden is niet langer mogelijk

Andere vragen?

Wij beantwoorden ze graag! Als je twijfelt, kunnen we je ook helpen met het kiezen van een cursus die bij jou past.

Neem contact op

Waarom dit webinar?

  • Lessen uit de Erfgoed Deal
  • Denk en praat mee
  • Leer van andere projecten van de Erfgoed Deal
Hengstdal
leefomgeving ed
Nagele

Wat je moet weten over dit webinar

Deelnemen  op 2 november | 15.00 uur | inloop 14.50 uur (we beginnen stipt om 15.00 uur).
https://us02web.zoom.us/j/81562555260?pwd=cktpVkJ6aWo3L3F6TVBzd1BVU2owdz09

Vergadering-ID: 815 6255 5260
Wachtwoord: 423108

Het tweede webinar “Erfgoedinclusieve Leefomgeving” vindt plaats op donderdag 2 november van 15.00 tot 17.00 uur en focust op het thema Wonen en Mobiliteit. Hierin bespreken we in het bijzonder hoe projecten erfgoed inzetten om de leefbaarheid en omgevingskwaliteit te versterken.

Programma
Het webinar bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het plenaire deel worden drie projecten besproken, daarna gaan deelnemers met elkaar en met de sprekers in gesprek over de casus in een verdiepende deelsessies.

Project 1: Wijkgenese Hengstdal, Nijmegen (VONDST)
De wijk Hengstdal ligt op de stuwwal aan de oostflank van Nijmegen en is grotendeels gerealiseerd in de wederopbouwperiode. De wijk en haar directe omgeving kennen een indrukwekkend verleden, met restanten en relicten van de tijd van jagers en verzamelaars tot nu. In de wijk spelen vele projecten en processen, die grotendeels los van elkaar worden gepland en uitgevoerd. De gemeente heeft onderzocht of deze processen beter op elkaar en op het natuurlijke systeem kunnen worden afgestemd en ook welke rol erfgoed hierbij kan spelen.

Om dit te realiseren is een wijkgenese gemaakt. De wijkgenese is een detaillering op wijkniveau van de stadsgenese van Nijmegen. De wijkgenese leidt tot kennis en waardering voor de historie van de plek. Veel mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet dat een paar meter onder hun huis Romeinse soldaten begraven liggen. Middels kaartmateriaal is het wijkperspectief verbeeld aan de hand van zes ontwikkelprincipes waarbij erfgoed integraal is meegenomen. 

Wijkgenese Hengstal is onderdeel van Erfgoed Deal-project VONDST, wat staat voor Verleden als Onderlegger voor een Systeemgericht Toekomstperspectief.

Spreker: Vincent Grond (Landschapsarchitect en plancoach)

Project 2: Renaissance Velperweg Arnhem
In Arnhem wordt een breed en onveilig wegprofiel omgevormd tot een veilige groene route met gebruik van de cultuurhistorische waarden. Door erfgoed nadrukkelijk te betrekken, blijken oplossingen veel vanzelfsprekender en krijgt de inrichting van de omgeving een unieke kwaliteit. 

De Velperweg was ooit een lommerrijke laan langs diverse landgoederen. Nu is het een geasfalteerde en onveilige autoweg met een sleetse inrichting en wateroverlast bij piekbelasting.

Door de fietspaden meanderend door de landgoederen aan te leggen, historische beken terug te brengen en zichtlijnen naar de landgoederen te herstellen, komt de Velperweg weer in verbinding te staan met haar omgeving. Geïnspireerd op de historische laan wordt het wegprofiel versmald en schaduwrijke laanbeplanting aangebracht. De Velperweg wordt weer verkeersveilig, biedt ruimte voor biodiversiteit door vergroening en krijgt haar voormalige allure weer terug.

Bijzonder is een brede samenwerking tussen afdelingen binnen de gemeente, provincie, waterschap en verschillende kennisorganisaties op het gebied van Gelderse cultuurhistorie. Het klimaatadaptief en erfgoedinclusief herinrichten van verkeerswegen is een interessante en nog weinig bekende verbinding met veel potentie voor andere Nederlandse steden.

Spreker: Gemeente Arnhem

Project 3: Stijlicoon Nagele
De gemeente Noordoostpolder en partners zetten zich in om de komende jaren meer zichtbaarheid van en bewustwording over het erfgoed van Nagele te vergroten om de leefbaarheid een positieve impuls te geven. Dit doen ze door het leggen van verbindingen tussen verschillende erfgoedlocaties en partijen, door productontwikkeling en door marketing.

Nagele is wereldwijd bekend als architectonisch en sociaalmaatschappelijk experiment uit de tijd van de wederopbouw. Bij de kenners dan, want op dit moment is het ontwerp, de structuur en de historie van Nagele voor een bezoekers of bewoners nauwelijks beleefbaar.

Het doel van dit Erfgoed Deal-project is om bewoners en bezoekers bewust te laten worden van de specifieke historie en-, de bijzondere architectuur van Nagele, en de samenhang met plekken zoals Urk en Schokland. Dit wordt concreet gemaakt door een betere infrastructuur, markeringspunten, modernisering van het museum, straatmeubilair en informatievoorziening, regionale samenwerking en horeca.

Spreker: Mirjam Blott (projectleider gebiedsproces namens de gebiedspartijen)

Aanmelden
Het webinar wordt georganiseerd op donderdag 2 november van 15.00 - 17.00 uur. Aanmelden voor het webinar en de deelsessies kan via onderstaande link.