Webinar Erfgoed Deal: Erfgoedinclusieve watervoering

De Erfgoed Deal organiseert samen met de ErfgoedAcademie onder de titel Lessen uit de Erfgoed Deal een webinarreeks. In deze webinars staan de opbrengsten en lessen uit lopende en afgeronde Erfgoed Deal-projecten centraal.

In de eerdere webinars in deze reeks stonden de thema’s Landbouw en Natuur en Wonen en Mobiliteit centraal. Het aankomende webinar gaat over het thema Water en Bodem, gezien vanuit de uitvoeringspraktijk van Erfgoed Deal-projecten. We bespreken hoe deze projecten erfgoed inzetten voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving.

Deze webinar is geweest
ErfgoedDeal

Alle informatie op een rij

Dit is wat je moet weten over het webinar.

Begindatum
Kosten
Gratis
Doelgroep
Medewerker gemeente, rijk of provincie
Webinar moment
tot
Online

Aanmelden is niet langer mogelijk

Waarom dit webinar?

  • Lessen uit de Erfgoed Deal
  • Denk en praat mee
  • Leer van andere projecten van de Erfgoed Deal
  • beek3
  • Dinkel
  • Bleek1

Sprekers

Ramon Postma, landschapsarchitect en betrokken bij het programma Beken & Bleken. Als ruimtelijk ontwerper speelt hij een cruciale rol in het Erfgoed Deal-project, waarbij opgaven en ambities worden vertaald naar integrale ruimtelijke oplossingen. Hij werkt samen in een multidisciplinaire projectgroep, met onder andere vertegenwoordigers van het waterschap en de historische kring, om deze uitdagingen aan te gaan. De nauwe samenwerking met verschillende belanghebbenden maakt dit project extra uitdagend en waardevol. 

Ruud Weijers opdrachtgever en adviseur stedelijk water en betrokken bij het herinrichten van de Geleenbeek in het Stadspark van Sittard. In het webinar deelt hij onder andere de inzichten die zijn verworven in het combineren van klimaatadaptatie met erfgoedbehoud. Zijn presentatie belooft een boeiend verhaal te worden over hoe het meanderen van de beek en het aanpassen van het afwateringssysteem zijn samengebracht met het behoud van ons kostbare culturele erfgoed. Mis deze kans niet om te leren van zijn ervaringen en inzichten!

Ronald Hamberg werkt binnen het programma Hollandse Waterlinies aan de inzet van dit UNESCO Werelderfgoed voor klimaatadaptatie. Samen met externe partners zoals waterschappen, natuurorganisaties en gemeenten in het Pact van Ruigenhoek, is hij betrokken bij de uitwerking van verschillende projecten. Tijdens het webinar deelt hij inspirerende voorbeelden, waarbij (Wereld)erfgoed wordt en kan worden ingezet als een troef voor klimaatadaptatie. In de verdiepende deelsessie gaat hij in gesprek met Willem Brouwers, die kennis en ervaring heeft opgedaan bij het Erfgoed Deal project Linielandschap Waaldijk.

Wat je moet weten over dit webinar

Het webinar bestaat uit twee onderdelen. Eerst een plenair programma waarin drie casussen worden besproken (twee Erfgoed Deal-projecten en één externe casus). Daarna gaan deelnemers met elkaar en de spreker in gesprek over de casus in aparte deelsessies. Iedere casus heeft een eigen deelsessie, waar de deelnemers zich voor moeten opgeven. 

Project 1: Beken en Bleken van Losser 

Het erfgoed van het dorp Losser en het omringende landschap wordt ingezet voor klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Beginnend bij de parochiekerk in het centrum worden de ondergrondse beken weer zichtbaar gemaakt in ontwerp en bestrating en verbonden met het Dinkeldal, met het erfgoed als stepping stones langs de stroom. Een ander onderdeel van het plan is om de historische dorpsbleek (waar vroeger textiel werd gebleekt) met behulp van extra gezuiverd effluent (gezuiverd afvalwater) in droge perioden weer watervoerend te maken. Spreker: Ramon Postma, landschapsarchitect.

Project 2: Zitterd Climate Proof

Zitterd Climate Proof richt zich op de herinrichting van het Geleenbeekdal en klimaatbestendig maken van de stad. Het project omvat gedeeltelijke ontkluizing van oude beeklopen en klimaatadaptieve renovatie van het rijksmonumentale stadspark. Het stadspark is heringericht, zodat het kan worden ingezet als overloopgebied bij hoge waterstanden van de Geleenbeek. De ontkluizing van de beek zorgt voor betere afvoer van regenwater op piekmomenten, terwijl het ook de historische relatie tussen de stad en de beken markeert en bijdraagt aan het tegengaan van hittestress in het centrum. Spreker: Ruud Weijers, beleidsadviseur Stedelijk Water en Klimaat.

Project 3: Waterlinie inzetten voor klimaatadaptatie 

In deze presentatie onderzoeken we de mogelijkheden van klimaatadaptatie binnen de waterlinie, zoals waterberging in de voormalige inundatievelden.  Spreker: Ronald Hamberg, provincie Utrecht. Projectleider groene benutting & klimaatadaptatie in Programmateam Nieuwe Hollandse Waterlinie & Stelling van Amsterdam.

De webinarreeks is onderdeel van de Leeromgeving van de Erfgoed Deal en is zowel bedoeld voor projecten binnen als buiten de Erfgoed Deal en voor alle professionals die aan dezelfde opgaven werken of meer willen weten over het thema.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaande button, en alvast een keuze maken voor een van de drie deelsessies.